Προσθήκη του Chrome στο dock του iPhone σας

Μετά την εγκατάσταση του Chrome στο iPhone ή το iPad, μπορείτε να το βρείτε και να το ανοίξετε πιο εύκολα, προσθέτοντάς το στο dock σας:

  1. Απελευθερώστε χώρο αγγίζοντας παρατεταμένα μια εφαρμογή στο dock.
  2. Σύρετε την εφαρμογή προς τα επάνω και απελευθερώστε την στην αρχική οθόνη σας.
  3. Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή Chrome Chrome.
  4. Σύρετε την εφαρμογή Chrome προς τα κάτω και απελευθερώστε την στο dock σας.
  5. Πατήστε το κουμπί Αρχικής οθόνης.