Добавяне на Chrome към лентата Dock на вашия iPhone

След като инсталирате Chrome на своя iPhone или iPad, намирайте и отваряйте браузъра по-лесно, като го добавите към лентата Dock:

  1. Освободете място, като докоснете и задържите приложение в лентата Dock.
  2. С плъзгане преместете приложението нагоре и го поставете на началния екран.
  3. Докоснете и задръжте иконата на приложението Chrome Chrome.
  4. С плъзгане преместете приложението Chrome надолу и го поставете в лентата Dock.
  5. Натиснете бутона за начало.