อ่านหน้าเว็บภายหลังแบบออฟไลน์

คุณบันทึกหน้าเว็บไว้อ่านภายหลังได้ แม้ว่าจะออฟไลน์อยู่ก็ตาม เช่น เวลาที่อยู่บนเครื่องบินหรือที่อื่นๆ ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากต้องการอ่านหน้าเว็บภายหลังแบบออฟไลน์ ให้ดาวน์โหลดหน้าเว็บเหล่านั้นไว้ใน Chrome ล่วงหน้า

บันทึกหน้าจาก Chrome ไว้อ่านภายหลัง

คุณต้องออนไลน์จึงจะบันทึกหน้าลงในเรื่องรออ่านได้

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่หน้าที่ต้องการบันทึก
 3. แตะ "แชร์" แชร์ ที่ด้านขวาบน
 4. แตะ "อ่านภายหลัง" อ่านในภายหลัง

บันทึกหน้าจากแอปอื่น

 1. เปิดแอปใน iPhone หรือ iPad
 2. ไปที่หน้าที่ต้องการบันทึก
 3. แตะ "แชร์" แชร์ ที่ด้านขวาบน
 4. หากยังไม่ได้เพิ่ม ให้เพิ่ม Chrome ลงในรายการแชร์โดยทำดังนี้
  1. ในรายการแอป ให้เลื่อนลงจนสุดแล้วแตะเพิ่มเติม
  2. เปลี่ยน Chrome เป็นเปิด เปิด
  3. แตะเสร็จสิ้น
 5. มองหาแล้วแตะ Chrome
 6. แตะอ่านภายหลัง

นอกจากนี้คุณอาจแตะเปิดใน Chrome เพื่อเปิดหน้าเว็บในเบราว์เซอร์ทันที

อ่านหน้าที่บันทึกไว้ในรายการเรื่องรออ่าน

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เรื่องรออ่าน เรื่องรออ่าน
 3. แตะหน้าที่ต้องการอ่าน

หากคุณกลับมาออนไลน์แล้ว หน้าเวอร์ชันออนไลน์จะโหลดขึ้นมา หากไม่เห็นเวอร์ชันออนไลน์ ให้โหลดหน้าซ้ำ

ลบหน้าที่บันทึกไว้ออกจากรายการเรื่องรออ่าน

 1. เปิดแอป Chrome Chrome ใน iPhone หรือ iPad
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เรื่องรออ่าน เรื่องรออ่าน
 3. เลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าเว็บที่ต้องการลบ จากนั้น แตะลบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร