Læs sider senere, og når du er offline

Du kan gemme websider og læse dem senere, også selvom du er offline, f.eks. på et fly eller et andet sted uden internetforbindelse. Hvis du vil læse websider på et senere tidspunkt, når du er offline, skal du sørge for at downloade dem i Chrome på forhånd.

Gem en side fra Chrome, som du vil læse senere

Du skal være online for at gemme en side.

  1. Åbn Chrome på din computer.
  2. Gå til en side, du vil gemme.
  3. Øverst til højre skal du klikke på Mere Mere og så Flere værktøjer og så Gem side som.
  4. Vælg, hvor siden skal gemmes.
  5. Klik på Gem.

Du kan læse en gemt side ved at åbne filen på din computer. Den åbnes i din standardbrowser, f.eks. Chrome eller Safari.

Du kan slette en gemt side ved at slette filen på din computer.