Læs sider senere, og når du er offline

Du kan gemme websider og læse dem senere, også selvom du er offline, f.eks. på et fly eller et andet sted uden internetforbindelse. Hvis du vil læse websider på et senere tidspunkt, når du er offline, skal du sørge for at downloade dem i Chrome på forhånd.

Gem en side fra Chrome, som du vil læse senere

Du skal være online for at gemme en side.

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Gå til en side, du vil gemme.
 3. Til højre for adresselinjen skal du trykke på Mere Mere og så Download Download.

Læs, slet eller del en gemt side

 1. Åbn Chrome-appen Chrome på din Android-telefon eller -tablet.
 2. Øverst til højre skal du trykke på Mere Mere og så Downloads.
  • Stryg opad på adresselinjen, hvis den er i bunden. Tryk på Downloads Download.
 3. Find den side, du gemte, på din liste med downloads
  • Læs: Tryk på siden.
  • Slet: Hold siden nede. Tryk på Slet Slet øverst til højre.
  • Del: Hold siden nede. Tryk på Del Del øverst til højre.

Når du er online igen, kan du se onlineversionen af siden ved at trykke på Genindlæs Genindlæs.