Använda Chrome med tillgänglighetstillägg

Du kan göra Chrome enklare att använda genom att installera tillgänglighetstillägg.

Hitta och lägga till tillgänglighetstillägg

Du hittar tillgänglighetstillägg för Chrome i Chrome Web Store. Sök efter ”accessibility” (tillgänglighet).

När du hittar ett tillägg du vill ha lägger du till det i Chrome:

 1. Klicka på tillägget du vill installera i Chrome Web Store.
 2. Klicka på Lägg till uppe till höger.
 3. Bekräfta genom att klicka på Lägg till tillägg. En ikon för tillägget visas till höger om adressfältet.

Om du använder ett skärmläsningsprogram och vill få bilder som saknar etikett beskrivna läser du mer om bildbeskrivningar i Chrome.

Använda Googles tillgänglighetstillägg

Textmarkörläge (navigera med hjälp av tangentbordet)

Använd tillägget Textmarkörläge om du vill flytta runt på en webbsida med hjälp av tangentbordet i stället för en styrplatta eller mus. Du kan också markera och flytta dig genom text, samt klicka på länkar och andra kontroller på sidan.

Aktivera tillägget genom att klicka på Textmarkörläge Textmarkörläge till höger om adressfältet.

 • Du kan även aktivera textmarkörläget med kortkommandot F7. På Chromebook är kortkommandot Ctrl + Sök + 7 eller Ctrl + Översikt + 7.
Om du har en Chromebook kan du även trycka på Sök + öka ljusstyrkan på tangentbordet för att aktivera eller inaktivera tillägget.

Så här använder du tillägget:

 • Flytta markören ett ord i taget genom att trycka på Ctrl + piltangent.
 • Flytta mellan kontroller som kan fokuseras genom att trycka på Tabb.
 • Markera text genom att trycka på Skift + piltangent.
 • När piltangenter krävs för kontroller som kan fokuseras avslutar du genom att trycka på Esc och på en av piltangenterna.

Färgförbättrare (justera färgerna på webbsidan)

Med tillägget Färgförbättrare kan du justera färgerna på webbsidor. Du kan t.ex. ta bort en viss färg som du har svårt att se.

Så här använder du tillägget:

 1. Aktivera tillägget genom att klicka på Färgförbättrare Färgförbättrare till höger om adressfältet.
 2. Klicka på Konfigurera.
 3. Välj den rad med färgkombinationer som du har störst problem med.
 4. Flytta reglaget för att justera färgkorrigeringsnivån. Välj en inställning där du ser så många stjärnor som möjligt med minsta möjliga färgförvrängning.
 5. Klicka på OK när du är klar.
Hög kontrast (justera eller ta bort färger)

Obs! Om du använder den senaste versionen av Chrome på en Windows-dator anpassas Chromes färginställningar automatiskt till inställningarna på datorn.

Du kan göra det enklare att läsa text och visa bilddetaljer genom att använda tillägget Hög kontrast. Det innehåller filter som kan användas för att justera kontrast, byta plats på vitt och svart eller ta bort färger helt och hållet. Du kan även anpassa dina inställningar efter webbplats.

Obs! Det går inte att justera vissa inbyggda webbsidor i Chrome. Det gäller t.ex. Chrome Web Store, sidan Ny flik och inställningssidan i Chrome.

Så här använder du tillägget:

 • Aktivera tillägget genom att klicka på Hög kontrast Hög kontrast till höger om adressfältet.
 • Justera bilder och text på sidan genom att klicka på Hög kontrast Hög kontrast. Under Färgschema för [webbplats] väljer du färgschemat som du vill använda.
 • Inaktivera tillägget genom att klicka på Hög Kontrast Hög kontrast följt av Inaktivera.

Du kan även surfa i mörkt läge eller med mörkt tema.

Långa beskrivningar i snabbmenyn (visa långa beskrivningar)

Med tillägget Långa beskrivningar i snabbmenyn kan du lägga till ett objekt i snabbmenyn och sedan högerklicka på ett valfritt element på sidan för att öppna den långa beskrivningen. Tillägget använder attributen longdesc och aria-describedat i HTML, vilka även används i vissa handikapphjälpmedel.

Så här använder du tillägget:

 • Högerklicka på ett element på sidan och öppna den långa beskrivningen.
 • Du kan lägga till en färgad ram för bilder som har långa beskrivningar, så att de blir enklare att hitta:
  1. Klicka på Långa beskrivningar i snabbmenyn Långa beskrivningar i snabbmenyn till höger om adressfältet.
  2. Klicka på Alternativ.
  3. Markera rutan bredvid Lägg till ramar i element med attributen aria-describedat eller longdesc. Ändringen sparas automatiskt.
  4. Stäng fliken Alternativ.
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
237
false