Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính

Khắc phục sự cố khi cài đặt Chrome

Để khắc phục sự cố cài đặt Chrome, hãy tìm sự cố của bạn bên dưới và làm theo các bước.

Sử dụng trình cài đặt Google Chrome ngoại tuyến dành cho Windows

Nếu không thể tải Chrome xuống, bạn có thể sử dụng trình cài đặt ngoại tuyến.

 1. Chọn một trình cài đặt cho Chrome:
 2. Mở tệp.
 3. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt của bạn.
 4. Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Chrome.

Sau khi cài đặt, Chrome sẽ tìm cách cập nhật khi có phiên bản mới hơn.

Nếu Chrome không tự động cập nhật, hãy làm theo các bước ở trên để tải phiên bản Chrome mới hơn xuống theo cách thủ công.

Kiểm tra các bản phát hành Google Chrome.

Lỗi 1603 và 0x00000643 trên Windows

Nếu bạn cài đặt ứng dụng lần đầu tiên và gặp một trong các lỗi này, hãy báo cáo sự cố này trong Diễn đàn trợ giúp của ứng dụng Chrome.

Nếu bạn gặp lỗi sau khi cài đặt ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào Microsoft Fix it.
 2. Nhấp vào Tải xuống.
 3. Chạy chương trình.
 4. Làm theo hướng dẫn để khắc phục sự cố.
Không thể kết nối Internet trên Windows

Nếu bạn không thể kết nối do tường lửa, phần mềm diệt vi-rút hoặc proxy.

Để khắc phục, hãy thêm tường lửa, phần mềm diệt vi-rút hoặc proxy vào danh sách ngoại lệ của phần mềm bảo mật của bạn. Nếu bạn sử dụng tường lửa của Windows, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên thanh tác vụ của Windows, hãy nhấp vào Start tiếp đến Control Panel tiếp đến Windows Firewall (Bắt đầu > Pa-nen Điều khiển > Tường lửa Windows).
 2. Chọn “Exceptions" (Ngoại lệ).
 3. Nhấp vào Add Program tiếp đến Browse (Thêm chương trình > Duyệt)
 4. Ở bên trái, hãy chọn My Computer (Máy tính của tôi).
 5. Nhấp vào Local Disk (C:) (Ổ đĩa cục bộ C:).
 6. Mở Documents and Settings (Tài liệu và Cài đặt).
 7. Mở thư mục có tên người dùng của bạn.
 8. Nhấp vào Local Settings tiếp đến Application Data tiếp đến Google tiếp đến Update (Cài đặt cục bộ > Dữ liệu ứng dụng > Google > Cập nhật).
 9. Chọn thư mục có số lớn nhất.
 10. Chọn “googleupdate.exe”.

Nếu bạn sử dụng phần mềm tường lửa khác, hãy truy cập vào trang web của công ty phần mềm để tìm hiểu cách thêm phần mềm đó vào danh sách ngoại lệ của mình.

Nếu bạn không thể kết nối do máy chủ proxy không được hỗ trợ

Hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng proxy được hỗ trợ không:

 • Thỏa thuận cơ chế xác thực, bao gồm Kerberos và NTLM.
 • Các proxy sử dụng "xác thực được tích hợp" nếu người dùng được phép sử dụng proxy đó.

Dịch vụ truyền tải tệp thông minh dưới nền (BITS) của máy tính không khởi động

Hãy đảm bảo bạn đã bật BITS:

 1. Trong thanh tác vụ của Windows, hãy nhấp vào Start tiếp đến Settings tiếp đến Control Panel tiếp đến Administrative Tools tiếp đến Services (Bắt đầu > Cài đặt > Pa-nen Điều khiển > Công cụ quản trị > Dịch vụ).
 2. Chọn Background Intelligent Transfer Service (Dịch vụ truyền tải tệp thông minh dưới nền).
 3. Nhấp vào Background Intelligent Transfer Service tiếp đến Properties từ menu (Dịch vụ truyền tải tệp thông minh dưới nền > Thuộc tính).
 4. Trong phần “General” (Chung), hãy kiểm tra xem ”Startup” (Khởi động) được đặt thành ”Automatic” (Tự động) hay ”Manual” (Thủ công). Hãy đảm bảo cài đặt này không bị tắt.

Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố, hãy kiểm tra xem bạn có thể chỉnh sửa thư mục C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\ không

Để nhận quyền truy cập chỉnh sửa, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nhấp chuột phải vào thư mục.
 2. Chọn Properties (Thuộc tính).
 3. Trong ‘General" (Chung), hãy chọn "Read-only" (Chỉ đọc).
 4. Nhấp vào OK.

Nếu bạn không thể chọn hộp này, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của mình.

Không thể tìm thấy ứng dụng trình cài đặt trên Windows

Bạn có thể khắc phục sự cố này theo các bước sau:

 1. Trên thanh tác vụ của Windows, hãy nhấp vào Start tiếp đến Run (Bắt đầu > Chạy)
 2. Trong cửa sổ "Run" (Chạy), hãy nhập regedit.
 3. Nhấp vào OK.
 4. Trong cửa sổ "Registry Editor" (Trình chỉnh sửa Sổ đăng ký), hãy mở: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients\.
 5. Trong cửa sổ "Registry Editor" (Trình chỉnh sửa Sổ đăng ký), hãy mở: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Update\Clients\.
 6. Nhấp chuột phải vào {430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}.
 7. Trong menu, hãy chọn Delete (Xóa).
 8. Đóng "Registry Editor" (Trình chỉnh sửa Sổ đăng ký).
 9. Cài đặt lại ứng dụng.

Nếu bạn cần trợ giúp, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của mình.

Lỗi 0x80070070 trên Windows

Đĩa hệ thống của bạn đã đầy. Để khắc phục, hãy giải phóng dung lượng trên đĩa hệ thống của bạn (thường là đĩa C).

Hãy dừng chạy GoogleCrashHandler.exe trên Windows

GoogleCrashHandler.exe gửi thông tin về sự cố cho Google khi các sự cố này ảnh hưởng đến ứng dụng của Google.

Nếu bạn không muốn gửi thông tin sự cố cho Google, hãy tắt tính năng gửi số liệu thống kê sử dụng cho máy tính của mình.

Hãy kiểm tra Trung tâm trợ giúp của ứng dụng để biết thêm thông tin.

Cài đặt không thành công vì phiên bản Windows của bạn không được hỗ trợ

Nếu bạn nhận được lỗi “Hệ điều hành không được hỗ trợ”, điều này có thể do Trình cài đặt không hỗ trợ hệ điều hành của bạn.

Hãy kiểm tra xem hệ điều hành của bạn hiện có được hỗ trợ hay không.

Google Chrome đã được cài đặt cho tất cả người dùng trên máy tính chạy Windows của bạn

Máy tính của bạn đã được cài đặt Google Chrome. Phiên bản Chrome mà bạn đã có sẽ khởi chạy.

Nếu bạn muốn sử dụng một phiên bản Chrome khác, hãy gỡ cài đặt Google Chrome, sau đó tải xuống và cài đặt lại Chrome.

Không thể cài đặt do bạn không phải là quản trị viên trên Windows

Để kiểm tra xem bạn có phải là quản trị viên hay không, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên thanh tác vụ của Windows, hãy nhấp vào Start tiếp đến Run (Bắt đầu > Chạy).
 2. Nhập: control userpasswords2
 3. Nhấp vào OK.
 4. Kiểm tra xem tên người dùng của bạn có "Administrators Group" (Nhóm quản trị viên) hay không.

Để nhận quyền truy cập quản trị viên, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.

Không thể cài đặt

Nếu bạn gặp lỗi khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng của mình thì dưới đây là cách nhận trợ giúp:

Lỗi 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 hoặc 103

Nếu gặp sự cố khi cài đặt Chrome trên máy tính, bạn có thể thấy các lỗi sau:

 • Lỗi 4: Phiên bản Chrome mới hơn đã có trên máy tính.
 • Lỗi 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103: Cài đặt không thành công vì lý do không xác định.
 • Lỗi 31: Không thể cài đặt lại Chrome.

Hãy thử các cách khắc phục mà bạn có thể thực hiện bên dưới.

Bước 1: Kiểm tra xem ổ đĩa cứng trên máy tính của bạn có đủ dung lượng hay không

Bạn có thể gặp phải sự cố nếu máy tính của bạn không còn đủ dung lượng cho Chrome.

 1. Tạo thêm dung lượng ổ đĩa cứng bằng cách xóa các tệp không cần thiết, chẳng hạn như các tệp tạm thời, các tệp lưu trong bộ nhớ cache của trình duyệt hoặc các tài liệu và chương trình cũ.
 2. Tải lại Chrome xuống từ google.com/chrome.
 3. Thử cài đặt lại.

Bước 2: Tắt phần mềm diệt vi-rút của bạn

Một số phần mềm diệt vi-rút có thể ngăn Google Chrome cài đặt trên máy tính.

 1. Tắt phần mềm diệt vi-rút của bạn.
 2. Tải lại Chrome xuống từ google.com/chrome.
 3. Thử cài đặt lại.
 4. Bật lại phần mềm diệt vi-rút của bạn.

Nếu không thể cài đặt Google Chrome khi phần mềm diệt vi-rút đã tắt, có thể bạn cần phải nâng cấp phần mềm diệt vi-rút của mình.

Bước 3: Tải lại Chrome xuống

Có thể bạn đã xóa bản cập nhật và trợ lý cài đặt.

 1. Đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về hệ thống.
 2. Tải lại Chrome xuống từ google.com/chrome.
 3. Thử cài đặt lại.

Nếu máy tính không cho phép bạn hoàn tất các bước này, thì bạn cần phải liên hệ với người có quyền quản trị viên đối với máy tính để hoàn tất quá trình cập nhật Chrome.

 

Bạn vẫn không khắc phục được sự cố? Hãy nhận thêm trợ giúp trên Diễn đàn trợ giúp Chrome. Hoặc, tìm hiểu cách khắc phục sự cố khi cập nhật Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?