ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แก้ไขปัญหาการติดตั้ง Chrome

หากต้องการแก้ปัญหาการติดตั้ง Chrome ให้มองหาปัญหาของคุณด้านล่าง แล้วทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหานั้น

ใช้โปรแกรมติดตั้ง Google Chrome แบบออฟไลน์สำหรับ Windows

หากดาวน์โหลด Chrome ไม่ได้ คุณสามารถใช้โปรแกรมติดตั้งแบบออฟไลน์

 1. เลือกโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Chrome ดังนี้
 2. เปิดไฟล์
 3. ทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
 4. หากมีปัญหาในการติดตั้ง โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Chrome

เมื่อติดตั้งแล้ว Chrome จะพยายามอัปเดตเมื่อมีเวอร์ชันใหม่

หากไม่มีการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อดาวน์โหลด Chrome เวอร์ชันใหม่ด้วยตนเอง

ตรวจสอบ Google Chrome รุ่นต่างๆ

ข้อผิดพลาด 1603 และ 0x00000643 ใน Windows

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกและได้รับการแจ้งข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายงานปัญหานี้ในฟอรัมความช่วยเหลือของแอป Chrome

หากได้รับการแจ้งข้อผิดพลาดหลังการติดตั้งแอป ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ Microsoft Fix it
 2. คลิกดาวน์โหลด
 3. เรียกใช้โปรแกรม
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows

หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เนื่องจากไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือพร็อกซี

ในการแก้ไข ให้เพิ่มไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือพร็อกซีลงในรายการข้อยกเว้นสำหรับซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย หากใช้ไฟร์วอลล์ของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในแถบงาน Windows ให้คลิก Start จากนั้น Control Panel จากนั้น Windows Firewall
 2. เลือก “Exceptions"
 3. คลิก Add Program จากนั้น Browse
 4. เลือก My Computer ที่ด้านซ้าย
 5. คลิก Local Disk (C:)
 6. เปิด Documents and Settings
 7. เปิดโฟลเดอร์ที่มีชื่อผู้ใช้ของคุณ
 8. คลิก Local Settings จากนั้น Application Data จากนั้น Google จากนั้น Update
 9. เลือกโฟลเดอร์ที่มีตัวเลขจำนวนสูงสุด
 10. เลือก “googleupdate.exe

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ของบริษัทซอฟต์แวร์นั้นเพื่อดูวิธีเพิ่มซอฟต์แวร์ลงในรายการข้อยกเว้น

หากเชื่อมต่อไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบว่าคุณใช้พร็อกซีที่รองรับ ซึ่งได้แก่

 • การตรวจสอบสิทธิ์แบบ Negotiate ได้แก่ Kerberos และ NTLM
 • พร็อกซีที่ใช้ “การตรวจสอบสิทธิ์แบบผนวกรวม” หากบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้พร็อกซีนั้น

Background Intelligent Transfer Service (BITS) ของคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน

ตรวจสอบว่า BITS เปิดอยู่ โดยทำดังนี้

 1. ในแถบงาน Windows ให้คลิก Start จากนั้น Settings จากนั้น Control Panel จากนั้น Administrative Tools จากนั้น Services
 2. เลือก Background Intelligent Transfer Service
 3. คลิก Background Intelligent Transfer Service จากนั้น Properties จากเมนู
 4. ในส่วน “General” ให้ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า ”Startup” เป็น ”Automatic” หรือ ”Manual” แล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ปิดใช้การตั้งค่านี้

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบว่าคุณแก้ไข C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\ ได้หรือไม่

วิธีรับสิทธิ์การแก้ไข

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์
 2. เลือก Properties
 3. ในส่วน "General" ให้เลือก "Read-only"
 4. คลิก OK

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ไม่พบแอปพลิเคชันโปรแกรมติดตั้งใน Windows

วิธีแก้ไขปัญหานี้

 1. ในแถบงาน Windows ให้คลิก Start จากนั้น Run
 2. ในหน้าต่าง "Run" ให้พิมพ์ regedit
 3. คลิก OK
 4. ในหน้าต่าง "Registry Editor" ให้เปิด HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients\
 5. ในหน้าต่าง "Registry Editor" ให้เปิด HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Update\Clients\
 6. คลิกขวาที่ {430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}
 7. ในเมนู ให้เลือก Delete
 8. ปิด "Registry Editor"
 9. ติดตั้งแอปพลิเคชันอีกครั้ง

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ข้อผิดพลาด 0x80070070 ใน Windows

ดิสก์ของระบบเต็ม ให้แก้ไขด้วยการเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ของระบบ (โดยทั่วไปจะเป็นดิสก์ C)

หยุดการทำงานของ GoogleCrashHandler.exe ใน Windows

GoogleCrashHandler.exe จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อขัดข้องไปยัง Google เมื่อข้อขัดข้องนั้นส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันของ Google

หากไม่ต้องการส่งข้อมูลข้อขัดข้องไปยัง Google ให้ปิดการส่งสถิติการใช้งานของคอมพิวเตอร์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของแอปพลิเคชัน

ติดตั้งไม่สำเร็จเนื่องจากโปรแกรมไม่รองรับ Windows เวอร์ชันที่คุณใช้

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ" อาจเป็นเพราะโปรแกรมติดตั้งไม่รองรับระบบปฏิบัติการของคุณ

ตรวจสอบว่ามีการรองรับระบบปฏิบัติการของคุณในปัจจุบันหรือไม่

มีการติดตั้ง Google Chrome สำหรับผู้ใช้ทุกคนในคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณแล้ว

คอมพิวเตอร์มี Google Chrome ติดตั้งอยู่แล้ว Chrome เวอร์ชันที่คุณมีอยู่แล้วจะเปิดขึ้นมา

หากต้องการใช้ Chrome เวอร์ชันอื่น ให้ถอนการติดตั้ง Google Chrome แล้วดาวน์โหลดและติดตั้งอีกครั้ง

ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบใน Windows

วิธีตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่

 1. ในแถบงาน Windows ให้คลิก Start จากนั้น Run
 2. พิมพ์ control userpasswords2
 3. คลิก OK
 4. ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ของคุณมีคำว่า “Administrators Group” กำกับอยู่ไหม

หากต้องการรับสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งไม่ได้

หากระบบแสดงข้อผิดพลาดขณะติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

ข้อผิดพลาด 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 หรือ 103

หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้ง Chrome บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาด 4: คอมพิวเตอร์มี Chrome เวอร์ชันใหม่กว่าอยู่
 • ข้อผิดพลาด 7, 12, 13, 35, 57, 102 และ 103: การติดตั้งล้มเหลวโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ข้อผิดพลาด 31: ไม่สามารถติดตั้ง Chrome อีกครั้งได้

ลองทำตามวิธีที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์มีพื้นที่ว่างเพียงพอไหม

คุณอาจประสบปัญหา หากมีพื้นที่ว่างบนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับ Chrome

 1. เคลียร์พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก เช่น ไฟล์ชั่วคราว ไฟล์แคชของเบราว์เซอร์ หรือไฟล์เอกสารและโปรแกรมเก่าๆ
 2. ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้งจาก google.com/chrome
 3. ลองติดตั้งใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจทำให้ติดตั้ง Google Chrome ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้

 1. ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 2. ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้งจาก google.com/chrome
 3. ลองติดตั้งใหม่
 4. เปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอีกครั้ง

หากไม่สามารถติดตั้ง Google Chrome โดยที่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปิดอยู่ คุณอาจต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้ง

คุณอาจลบอัปเดตและเครื่องมือช่วยติดตั้งไปแล้ว

 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติตามความต้องการของระบบ
 2. ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้งจาก google.com/chrome
 3. ลองติดตั้งใหม่

หากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ไม่ยอมให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะต้องติดต่อผู้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบในคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่ออัปเดต Chrome ให้เสร็จเรียบร้อย

 

หากยังไม่ได้ผล โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome หรือเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาในการอัปเดต Chrome

เมแกนเป็นผู้เชี่ยวชาญ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ช่วยเธอปรับปรุงบทความนี้โดยการแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร