แก้ไขปัญหาการติดตั้ง Chrome

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อพยายามดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ให้ลองใช้วิธีการแก้ไขเหล่านี้

แก้ไขข้อผิดพลาดในการติดตั้งส่วนใหญ่

 1. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้งานได้ปกติ หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ดูวิธีแก้ปัญหาความเสถียรของอินเทอร์เน็ต
 2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตรงตามความต้องการของระบบหรือไม่
 3. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งอีกครั้งจาก google.com/chrome ใช้ไฟล์ใหม่เพื่อติดตั้ง Chrome อีกครั้ง
 4. หากการติดตั้งใหม่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ใช้โปรแกรมติดตั้งแบบออฟไลน์

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เจาะจง

ข้อผิดพลาด 1603 และ 0x00000643 ใน Windows

หากคุณติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกและได้รับการแจ้งข้อผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้รายงานปัญหานี้ใน ฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome

หากได้รับการแจ้งข้อผิดพลาดหลังการติดตั้งแอป ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ Microsoft Fix it
 2. คลิกดาวน์โหลด
 3. เรียกใช้โปรแกรม
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows ไม่ได้

หากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เพราะมีปัญหาที่ไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือพร็อกซี

ในการแก้ไข ให้เพิ่มไฟร์วอลล์ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส หรือพร็อกซีลงในรายการข้อยกเว้นสำหรับซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย หากใช้ไฟร์วอลล์ของ Windows ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows ให้คลิกเมนู "เริ่ม" เมนูเริ่ม หรือ เมนูเริ่ม
 2. เปิดแอปการตั้งค่า Windows
 3. พิมพ์ไฟร์วอลล์ ในช่องค้นหา "ค้นหาการตั้งค่า"
 4. คลิกอนุญาตแอปผ่านไฟร์วอลล์ Windows
 5. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่า
 6. คลิกอนุญาตแอปอื่น แล้ว เรียกดู
 7. ที่ด้านบนในหน้าต่าง "เรียกดู" ให้พิมพ์ %ProgramFiles(x86)%\Google\Update
 8. ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์ที่มีตัวเลขจำนวนสูงสุด
 9. คลิก GoogleUpdate.exe แล้ว เพิ่ม

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อื่นๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ของบริษัทซอฟต์แวร์นั้นเพื่อดูวิธีเพิ่มซอฟต์แวร์ลงในรายการข้อยกเว้น

หากเชื่อมต่อไม่ได้เนื่องจากไม่รองรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบว่าคุณใช้พร็อกซีที่รองรับ ซึ่งได้แก่

 • การตรวจสอบสิทธิ์แบบ Negotiate ได้แก่ Kerberos และ NTLM
 • พร็อกซีที่ใช้ “การตรวจสอบสิทธิ์แบบผนวกรวม” หากบุคคลดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้พร็อกซีนั้น

หาก Background Intelligent Transfer Service (BITS) ของคอมพิวเตอร์ไม่เริ่มทำงาน

ตรวจสอบว่า BITS เปิดอยู่ โดยทำดังนี้

 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows ให้คลิกเมนู "เริ่ม" เมนูเริ่ม หรือ เมนูเริ่ม
 2. คลิกแผงควบคุม แล้ว ระบบและความปลอดภัย แล้ว เครื่องมือการดูแลระบบ แล้ว บริการ
  • หากคุณใช้ Windows 10 ให้คลิก Windows System แล้ว แผงควบคุม แล้ว ระบบและความปลอดภัย แล้ว เครื่องมือการดูแลระบบ แล้ว บริการ
 3. คลิกขวาที่ Background Intelligent Transfer Service
 4. คลิกคุณสมบัติ
 5. ในแท็บ "ทั่วไป" ให้ดูว่าตั้งค่า "ประเภทการเริ่มต้น” เป็นอัตโนมัติ (เริ่มแบบหน่วงเวลา), อัตโนมัติ หรือกำหนดเองอยู่ตรวจสอบว่าไม่ได้ปิดใช้การตั้งค่านี้

หากปัญหายังคงอยู่ ให้ตรวจสอบว่าคุณแก้ไข C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\ ได้หรือไม่

วิธีรับสิทธิ์การแก้ไข

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์
 2. เลือกคุณสมบัติ
 3. ในส่วน "ทั่วไป" ให้เลือกอ่านอย่างเดียว
 4. คลิกตกลง

หากเลือกช่องทำเครื่องหมายไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดตั้ง Chrome ไม่ได้เนื่องจากคุณอยู่ในโหมด S
 1. สลับออกจากโหมด S ในคอมพิวเตอร์ หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับโหมด S และวิธีการติดตั้ง Chrome ให้ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Microsoft
 2. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งสำหรับ Chrome
 3. หากได้รับข้อความแจ้ง ให้คลิกเรียกใช้หรือบันทึก
 4. หากคุณเลือกบันทึก ให้ดับเบิลคลิกรายการที่ดาวน์โหลดเพื่อเริ่มติดตั้ง
 5. เปิด Chrome โดยทำดังนี้
  • Windows 7: หน้าต่าง Chrome จะเปิดขึ้นเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • Windows 8 และ 8.1: กล่องโต้ตอบต้อนรับจะปรากฏขึ้น คลิกถัดไปเพื่อเลือกเบราว์เซอร์เริ่มต้น
  • Windows 10: หน้าต่าง Chrome จะเปิดขึ้นหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคุณกำหนดให้ Chrome เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นได้
ไม่พบแอปพลิเคชันโปรแกรมติดตั้งใน Windows
 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows ให้คลิกเมนู "เริ่ม" เมนูเริ่ม หรือ เมนูเริ่ม
 2. คลิกเรียกใช้
 3. ในหน้าต่าง "เรียกใช้" ให้ป้อน regedit
 4. คลิกตกลง แล้ว ใช่
 5. ในหน้าต่าง "Registry Editor" ให้เปิด HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Google\Update\Clients
  • หากไม่เห็นแอปพลิเคชันภายใต้คีย์ดังกล่าว ให้ลองค้นหา HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients
 6. คลิกขวาที่ 430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D
 7. คลิกลบ
 8. ปิด "Registry Editor."
 9. ติดตั้ง Chrome อีกครั้ง

หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ข้อผิดพลาด 0x80070070 ใน Windows

ดิสก์ของระบบเต็ม ให้แก้ไขด้วยการเพิ่มพื้นที่ว่างในดิสก์ของระบบ (โดยทั่วไปจะเป็นดิสก์ C)

หยุดการทำงานของ GoogleCrashHandler.exe ใน Windows

GoogleCrashHandler.exe จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับข้อขัดข้องไปยัง Google เมื่อข้อขัดข้องนั้นส่งผลกระทบต่อแอปพลิเคชันของ Google

หากไม่ต้องการส่งข้อมูลข้อขัดข้องไปยัง Google ให้ปิดการส่งสถิติการใช้งานของคอมพิวเตอร์

ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตั้งไม่สำเร็จเนื่องจากโปรแกรมไม่รองรับ Windows เวอร์ชันที่คุณใช้

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด "ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ" อาจเป็นเพราะโปรแกรมติดตั้งไม่รองรับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้

ตรวจสอบว่ามีการรองรับระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ในปัจจุบันหรือไม่

มีการติดตั้ง Google Chrome สำหรับผู้ใช้ทุกคนในคอมพิวเตอร์ Windows ของคุณแล้ว

คอมพิวเตอร์มี Google Chrome ติดตั้งอยู่แล้ว Chrome เวอร์ชันที่คุณมีอยู่แล้วจะเปิดขึ้นมา

หากต้องการใช้ Chrome เวอร์ชันอื่น ให้ถอนการติดตั้ง Google Chrome แล้วดาวน์โหลดและติดตั้งอีกครั้ง

ติดตั้งไม่ได้เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบใน Windows

วิธีตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่

 1. ในคอมพิวเตอร์ Windows ให้คลิกเมนู "เริ่ม" เมนูเริ่ม หรือ เมนูเริ่ม
 2. คลิกเรียกใช้
 3. พิมพ์ control userpasswords2
 4. คลิกตกลง
 5. ตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ของคุณมีคำว่า “Administrators Group” กำกับอยู่ไหม

หากต้องการรับสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ข้อผิดพลาด 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 หรือ 103

หากคุณประสบปัญหาในการติดตั้ง Chrome บนคอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • ข้อผิดพลาด 4: คอมพิวเตอร์มี Chrome เวอร์ชันใหม่กว่าอยู่
 • ข้อผิดพลาด 7, 12, 13, 35, 57, 102 และ 103: การติดตั้งล้มเหลวโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ข้อผิดพลาด 31: ไม่สามารถติดตั้ง Chrome อีกครั้งได้

ลองทำตามวิธีที่อาจช่วยแก้ปัญหาได้ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์มีพื้นที่เพียงพอไหม

คุณอาจประสบปัญหา หากมีพื้นที่ว่างบนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอสำหรับ Chrome

 1. เคลียร์พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ด้วยการลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออก เช่น ไฟล์ชั่วคราว ไฟล์แคชของเบราว์เซอร์ หรือไฟล์เอกสารและโปรแกรมเก่าๆ
 2. ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้งจาก google.com/chrome
 3. ลองติดตั้งใหม่

ขั้นตอนที่ 2: ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสบางโปรแกรมอาจทำให้ติดตั้ง Google Chrome ในคอมพิวเตอร์ไม่ได้

 1. ปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 2. ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้งจาก google.com/chrome
 3. ลองติดตั้งใหม่
 4. เปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอีกครั้ง

หากไม่สามารถติดตั้ง Google Chrome โดยที่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสปิดอยู่ คุณอาจต้องอัปเกรดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้ง

ดาวน์โหลด Chrome อีกครั้งจาก google.com/chrome ลองติดตั้งอีกครั้ง

หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งไม่ได้

หากระบบแสดงข้อผิดพลาดขณะติดตั้งหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน คุณขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

หากยังไม่ได้ผล รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ ฟอรัมความช่วยเหลือของ Chrome หรือดูวิธีแก้ไขปัญหาในการอัปเดต Chrome

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร