Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Åtgärda problem med installationen av Chrome

Om du behöver felsöka installationen av Chrome letar du först reda på problemet i listan nedan och följer sedan anvisningarna.

Använda en installationsfil offline för Google Chrome för Windows

Om det inte går att ladda ned Chrome kan du använda en offlinekopia av installationsfilen.

 1. Välj en installationsfil för Chrome:
 2. Öppna filen.
 3. Följ anvisningarna för att slutföra installationen.
 4. Besök hjälpcentret för Chrome om problem uppstår vid installationen.

Efter installationen försöker Chrome uppdatera varje gång det finns en nyare version.

Om uppdateringen inte sker automatiskt följer du stegen ovan för att manuellt ladda ned nyare versioner av Chrome.

Sök efter nya versioner av Google Chrome.

Fel 1603 och 0x00000643 i Windows

Om något av dessa fel uppstår när en app installeras för första gången rapporterar du problemet i hjälpforumet för Chrome-appen.

Om ett felmeddelande visas när en app har installerats:

 1. Besök Microsoft Fix it.
 2. Klicka på Ladda ned.
 3. Kör programmet.
 4. Följ anvisningarna för att åtgärda problemet.
Jag kan inte ansluta till internet på en Windows-dator

Om du inte kan ansluta på grund av en brandvägg, ett antivirusprogram eller en proxyserver

Om du vill åtgärda problemet, lägger du till brandväggen, antivirusprogrammet eller proxyservern i säkerhetsprogrammets undantagslista. Om du använder Windows brandvägg gör du så här:

 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och sedan Kontrollpanelen och sedan Windows-brandväggen.
 2. Välj Undantag.
 3. Klicka på Lägg till program och sedan Bläddra.
 4. Välj Den här datorn till vänster.
 5. Klicka på Lokal disk (C :).
 6. Öppna Dokument och inställningar.
 7. Öppna mappen med ditt användarnamn.
 8. Klicka på Lokala inställningar och sedan Application Data och sedan Google och sedan Update.
 9. Välj mappen med det högsta numret.
 10. Välj googleupdate.exe.

Om du använder en annan brandvägg besöker du programvaruföretagets webbplats och läser mer om hur lägger till den till undantagslistan.

Om du inte kan ansluta på grund av en proxyserver som inte stöds

Kontrollera om du använder en proxy som stöds:

 • Negotiate-autentisering, inklusive Kerberos och NTLM.
 • Proxyservrarna använder integrerad autentisering om personen får använda proxyservern i fråga.

Datorns Background Intelligent Transfer Service (BITS) startar inte

Så här kontrollerar du att BITS är aktiverat:

 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och sedan Inställningar och sedan Kontrollpanelen och sedan Administrationsverktyg och sedan Tjänster.
 2. Välj Background Intelligent Transfer Service.
 3. Klicka på Background Intelligent Transfer Service och sedan Egenskaper på menyn.
 4. Kontrollera om Start är inställt på Automatisk eller Manuell i avsnittet Allmänt. Se till att inställningen inte är inaktiverad.

Om problemen kvarstår kontrollerar du om du kan redigera C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\

Så här får du redigeringsåtkomst:

 1. Högerklicka på mappen.
 2. Välj Egenskaper.
 3. Markera Skrivskyddad under Allmänt.
 4. Klicka på OK.

Kontakta systemadministratören om du inte kan markera rutan.

Jag hittar inte installationsappen i Windows

Så här åtgärdar du problemet:

 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och sedan Kör
 2. Skriv regedit i fönstret Kör.
 3. Klicka på OK.
 4. Öppna följande i registereditorn: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients\.
 5. Öppna följande i registereditorn: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Update\Clients\.
 6. Högerklicka på {430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}.
 7. Välj Ta bort i menyn.
 8. Stäng registerredigeringen.
 9. Installera appen på nytt.

Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp.

Fel 0x80070070 i Windows

Systemdisken är full. Åtgärda genom att frigöra utrymme på systemdisken (vanligtvis disk C).

Hindra GoogleCrashHandler.exe från att köras i Windows

GoogleCrashHandler.exe skickar information om krascher till Google när de påverkar dina Google-appar.

Stäng av funktionen som skickar användningsstatistik för din dator om du inte vill skicka kraschinformation till Google.

Läs mer i hjälpcentret för appen.

Installationen misslyckades eftersom du använder en version av Windows som inte stöds.

Om du får ett felmeddelande om att operativsystemet inte stöds kan det bero på att installationsfilen inte har stöd för ditt operativsystem.

Kontrollera om operativsystemet stöds.

Google Chrome har redan installerats för alla användare på Windows-datorn

Google Chrome är redan installerat på datorn. Den version av Chrome som du redan har startas.

Om du vill använda en annan version av Chrome avinstallerar du Google Chrome. Ladda sedan ned och installera om programmet.

Jag kan inte installera eftersom jag inte har administratörsbehörighet i Windows

Så här kontrollerar du om du har administratörsbehörighet:

 1. Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows och sedan Kör
 2. Skriv: control userpasswords2
 3. Klicka på OK.
 4. Kontrollera om ditt användarnamn tillhör gruppen Administratörer.

Kontakta din systemadministratör om du vill ha administratörsbehörighet.

Det går inte att installera

Så här gör du för att få hjälp om det visas ett felmeddelande när du installerar eller uppdaterar appen:

Fel 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 eller 103

Om det inte går att installera Chrome på datorn kan något av följande felmeddelanden visas:

 • Fel 4: Det finns redan en senare version av Chrome på datorn.
 • Fel 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103: Installationen misslyckades av okänd anledning.
 • Fel 31: Det gick inte att installera om Chrome.

Testa de möjliga lösningarna nedan.

Steg 1: Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på hårddisken

Problem kan uppstå om det inte finns tillräckligt med utrymme för Chrome på datorn.

 1. Frigör utrymme på hårddisken genom att ta bort onödiga filer, till exempel tillfälliga filer, filer i webbläsarens cacheminne och gamla dokument och program.
 2. Ladda ned Chrome på nytt från google.com/chrome.
 3. Testa att göra om installationen.

Steg 2: Inaktivera antivirusprogrammet

Vissa antivirusprogram kan förhindra att Google Chrome installeras på datorn.

 1. Inaktivera antivirusprogrammet.
 2. Ladda ned Chrome på nytt från google.com/chrome.
 3. Testa att göra om installationen.
 4. Aktivera antivirusprogrammet igen.

Om det inte går att installera Google Chrome när antivirusprogrammet är avstängt kan du behöva uppgradera antivirusprogrammet.

Steg 3: Ladda ned Chrome på nytt

Kanske har du tagit bort uppdaterings- och installationsassistenten.

 1. Kontrollera att systemkraven är uppfyllda.
 2. Ladda ned Chrome på nytt från google.com/chrome.
 3. Testa att göra om installationen.

Om du inte är behörig att göra detta måste du be någon som har administratörsbehörighet på datorn att slutföra uppdateringen av Chrome.

 

Fungerar det fortfarande inte? Du kan få mer hjälp i Chrome Help Forum. Eller läs om hur du åtgärdar problem med uppdateringen av Chrome.