Åtgärda problem med installationen av Chrome

Om ett felmeddelande visas när du försöker ladda ned och installera Google Chrome testar du följande åtgärder.

Åtgärda de flesta installationsproblem

 1. Kontrollera att internetanslutningen fungerar normalt. Läs mer om hur du åtgärdar problem med en instabil internetanslutning.
 2. Kontrollera att enheten uppfyller systemkraven.
 3. Ladda ned installationsfilen igen från google.com/chrome. Använd den nya filen för att installera om Chrome.
 4. Om det inte fungerar använder du offlineversionen av installationsprogrammet:

Få hjälp med ett felmeddelande

Fel 1603 och 0x00000643 i Windows

Om ett av de här felmeddelandena visas och det är första gången som du installerar programmet rapporterar du problemet i Chromes hjälpforum.

Om ett felmeddelande visas när en app har installerats:

 1. Besök Microsoft Fix it.
 2. Klicka på Ladda ned.
 3. Kör programmet.
 4. Följ anvisningarna för att åtgärda problemet.
Jag kan inte ansluta till internet på en Windows-dator

Om du inte kan ansluta på grund av en brandvägg, ett antivirusprogram eller en proxyserver

Åtgärda problemet genom att lägga till brandväggen, antivirusprogrammet eller proxyservern i säkerhetsprogrammets undantagslista. Om du använder brandväggen i Windows gör du så här:

 1. Klicka på startmenyn (Start-menyn eller Start-menyn) på Windows-datorn.
 2. Öppna inställningsppen för Windows.
 3. I sökrutan Sök efter en inställning skriver du Brandvägg.
 4. Klicka på Tillåt en app i Windows-brandväggen.
 5. Klicka på Ändra inställningar.
 6. Klicka på Tillåt en annan app följt av Bläddra.
 7. I fönstret Bläddra högst upp skriver du %ProgramFiles(x86)%\Google\Update.
 8. Leta reda på och välj mappen med det högsta numret.
 9. Klicka på GoogleUpdate.exe följt av Lägg till.

Om du använder en annan brandvägg besöker du programvaruföretagets webbplats och läser mer om hur du gör tillägg i undantagslistan.

Om du inte kan ansluta på grund av en proxyserver som inte stöds

Kontrollera om du använder en proxy som stöds:

 • Negotiate-autentisering, inklusive Kerberos och NTLM.
 • Proxyservrarna använder integrerad autentisering om personen får använda proxyservern i fråga.

Det går inte att starta BITS (Background Intelligent Transfer Service) på datorn

Så här kontrollerar du att BITS är aktiverat:

 1. Klicka på startmenyn (Start-menyn eller Start-menyn) på Windows-datorn.
 2. Klicka på Kontrollpanelen följt av System och säkerhet följt av Administrationsverktyg följt av Tjänster.
  • Om du använder Windows 10 klickar du på Windows-systemet följt av Kontrollpanelen följt av System och säkerhet följt av Administrationsverktyg följt av Tjänster.
 3. Högerklicka på Background Intelligent Transfer Service.
 4. Klicka på Egenskaper.
 5. Kontrollera att Startmetod på fliken Allmänt är inställd på Automatiskt (förskjuten start), Automatiskt eller Manuellt. Kontrollera att inställningen inte är inaktiverad.

Om problemen kvarstår kontrollerar du om du kan redigera C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\

Så här får du redigeringsåtkomst:

 1. Högerklicka på mappen.
 2. Välj Egenskaper.
 3. Aktivera Skrivskydd under Allmänt.
 4. Klicka på OK.

Kontakta systemadministratören om du inte kan markera rutan.

Det går inte att installera appar som inte finns i Microsoft Store

Om det inte går att installera Chrome på Windows-datorn kanske den körs i S-läge. Besök Microsofts hjälpcenter om du vill veta mer om S-läge och hur du installerar Chrome.

Jag hittar inte installationsappen i Windows
 1. Klicka på startmenyn (Start-menyn eller Start-menyn) på Windows-datorn.
 2. Klicka på Kör.
 3. Skriv regedit i fönstret Kör.
 4. Klicka på OK följt av Ja.
 5. Öppna följande i fönstret för registerredigering: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Google\Update\Clients.
  • Om appen inte visas under nyckeln testar du att söka efter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients.
 6. Högerklicka på 430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D.
 7. Klicka på Radera.
 8. Stäng registereditorn.
 9. Installera om Chrome.

Kontakta systemadministratören om du behöver hjälp.

Fel 0x80070070 i Windows

Systemdisken är full. Åtgärda genom att frigöra utrymme på systemdisken (vanligtvis disk C).

Hindra GoogleCrashHandler.exe från att köras i Windows

GoogleCrashHandler.exe skickar information om krascher till Google när de påverkar dina Google-appar.

Stäng av funktionen som skickar användningsstatistik för datorn om du inte vill skicka kraschinformation till Google.

Besök hjälpcentret för produkten.

Installationen misslyckades eftersom du använder en version av Windows som inte stöds.

Om du får ett felmeddelande om att operativsystemet inte stöds kan det bero på att installationsfilen inte har stöd för ditt operativsystem.

Kontrollera om operativsystemet stöds.

Google Chrome har redan installerats för alla användare på Windows-datorn

Google Chrome är redan installerat på datorn. Den version av Chrome som du redan har startas.

Om du vill använda en annan version av Chrome avinstallerar du Google Chrome. Ladda sedan ned och installera om programmet.

Jag kan inte installera eftersom jag inte har administratörsbehörighet i Windows

Så här kontrollerar du om du har administratörsbehörighet:

 1. Klicka på startmenyn (Start-menyn eller Start-menyn) på Windows-datorn.
 2. Klicka på Kör.
 3. Ange control userpasswords2
 4. Klicka på OK.
 5. Kontrollera om ditt användarnamn tillhör gruppen Administratörer.

Kontakta systemadministratören om du vill ha administratörsbehörighet.

Fel 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 eller 103

Om det inte går att installera Chrome på datorn kan något av följande felmeddelanden visas:

 • Fel 4: Det finns redan en senare version av Chrome på datorn.
 • Fel 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103: Installationen misslyckades av okänd anledning.
 • Fel 31: Det gick inte att installera om Chrome.

Testa de möjliga lösningarna nedan.

Steg 1: Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på datorn

Problem kan uppstå om det inte finns tillräckligt med utrymme för Chrome på datorn.

 1. Frigör utrymme på hårddisken genom att ta bort onödiga filer, till exempel tillfälliga filer, filer i webbläsarens cacheminne och gamla dokument och program.
 2. Ladda ned Chrome på nytt från google.com/chrome.
 3. Testa att göra om installationen.

Steg 2: Inaktivera antivirusprogrammet

Vissa antivirusprogram kan förhindra att Google Chrome installeras på datorn.

 1. Inaktivera antivirusprogrammet.
 2. Ladda ned Chrome på nytt från google.com/chrome.
 3. Testa att göra om installationen.
 4. Aktivera antivirusprogrammet igen.

Om det inte går att installera Google Chrome när antivirusprogrammet är avstängt kan du behöva uppgradera antivirusprogrammet.

Steg 3: Ladda ned Chrome på nytt

Ladda ned Chrome på nytt från google.com/chrome. Testa att göra om installationen.

Om du inte kan slutföra stegen kontaktar du systemadministratören.

Det går inte att installera

Så här gör du för att få hjälp om det visas ett felmeddelande när du installerar eller uppdaterar appen:

 

Fungerar det fortfarande inte? Du kan få mer hjälp i Chromes hjälpforum. Eller läs om hur du åtgärdar problem med att uppdatera Chrome.