Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Rozwiązywanie problemów z instalowaniem Chrome

Aby rozwiązać problem z instalacją Chrome, znajdź go poniżej i wykonaj odpowiednie czynności.

Użyj instalatora offline Google Chrome dla systemu Windows

Jeśli nie możesz pobrać Chrome, możesz użyć instalatorów offline.

 1. Wybierz instalator Chrome:
 2. Otwórz plik.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by ukończyć instalację.
 4. Jeśli masz problemy z instalacją, odwiedź Centrum pomocy Chrome.

Po zainstalowaniu Chrome będzie się aktualizować, gdy tylko będzie dostępna nowsza wersja.

Jeśli aktualizacja nie nastąpi automatycznie, wykonaj opisane poniżej kroki, by ręcznie pobrać najnowszą wersję Chrome.

Sprawdź dostępne wersje Google Chrome.

Błąd 1603 i 0x00000643 w systemie Windows

Jeśli instalujesz aplikację po raz pierwszy i pojawia się jeden z tych błędów, zgłoś problem na Forum pomocy aplikacji Chrome.

Jeśli błąd pojawia się po zainstalowaniu aplikacji:

 1. Wejdź na stronę Microsoft Fix it.
 2. Kliknij Pobierz.
 3. Uruchom program.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by rozwiązać problem.
Nie można połączyć się z internetem w systemie Windows

Jeśli nie możesz połączyć się z powodu działania zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub serwera proxy

Aby to naprawić, dodaj zaporę sieciową, oprogramowanie antywirusowe lub serwer proxy do listy wyjątków w oprogramowaniu zabezpieczającym. Jeśli korzystasz z zapory sieciowej systemu Windows, wykonaj te czynności:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij Start a następnie Panel sterowania a następnie Zapora systemu Windows.
 2. Wybierz „Wyjątki”.
 3. Kliknij Dodaj program a następnie Przeglądaj.
 4. Po lewej stronie wybierz Mój komputer.
 5. Kliknij Dysk lokalny (C:).
 6. Otwórz Documents and Settings.
 7. Otwórz folder ze swoją nazwą użytkownika.
 8. Kliknij Local Settings a następnie Application Data a następnie Google a następnie Update.
 9. Wybierz folder o najwyższym numerze.
 10. Wybierz „googleupdate.exe”.

Jeśli używasz innej zapory sieciowej, wejdź na stronę jej producenta, by dowiedzieć się, jak dodać tę zaporę do listy wyjątków.

Jeśli nie możesz połączyć się z powodu nieobsługiwanego serwera proxy

Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego serwera proxy:

 • Negocjuj schemat uwierzytelniania, w tym Kerberos i NTLM.
 • Serwery proxy korzystają ze „zintegrowanego uwierzytelniania”, jeśli użytkownik może korzystać z danego serwera proxy.

Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) na komputerze nie uruchamia się

Upewnij się, że usługa BITS jest włączona:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij Start a następnie Ustawienia a następnie Panel sterowania a następnie Narzędzia administracyjne a następnie Usługi.
 2. Wybierz pozycję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Usługa inteligentnego transferu w tle a następnie wybierz Właściwości z menu.
 4. W sekcji „Ogólne” sprawdź, czy „Typ uruchomienia” jest ustawiony na „Automatyczny” lub „Ręczny”. Upewnij się, że to ustawienie nie jest wyłączone.

Jeśli nadal występują problemy, sprawdź, czy możesz edytować C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\

Aby uzyskać dostęp do edycji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder.
 2. Wybierz Właściwości.
 3. W sekcji „Ogólne” zaznacz „Tylko do odczytu”.
 4. Kliknij OK.

Jeśli nie możesz zaznaczyć pola, skontaktuj się z administratorem systemu.

Nie można znaleźć aplikacji instalatora w systemie Windows

Aby rozwiązać ten problem:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij Start a następnie Uruchom.
 2. W oknie „Uruchamianie” wpisz regedit.
 3. Kliknij OK.
 4. W oknie „Edytor rejestru” otwórz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients\.
 5. W oknie „Edytor rejestru” otwórz: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Update\Clients\.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy {430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D}.
 7. W menu wybierz Usuń.
 8. Zamknij „Edytor rejestru”.
 9. Ponownie zainstaluj aplikację.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem systemu.

Błąd 0x80070070 w systemie Windows

Dysk systemowy jest pełny. Aby to naprawić, zwolnij na nim miejsce (zazwyczaj jest to dysk C).

Zatrzymaj proces GoogleCrashHandler.exe w systemie Windows

GoogleCrashHandler.exe wysyła do Google informacje o awariach, jeśli mają one wpływ na Twoje aplikacje Google.

Jeśli nie chcesz wysłać do Google informacji o awariach, wyłącz wysyłanie statystyk użytkowania z komputera.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy danej aplikacji.

Instalacja nie powiodła się, ponieważ Twoja wersja systemu Windows nie jest obsługiwana.

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „System nieobsługiwany”, może to być spowodowane tym, że instalator nie obsługuje danego systemu operacyjnego.

Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest obsługiwany.

Google Chrome jest już zainstalowany dla wszystkich użytkowników na komputerze z systemem Windows

Google Chrome jest już zainstalowany na komputerze. Uruchomi się zainstalowana wersja.

Jeśli chcesz użyć innej wersji Google Chrome, odinstaluj tę przeglądarkę, a następnie pobierz i zainstaluj ją ponownie.

Nie można przeprowadzić instalacji, ponieważ nie jesteś administratorem systemu Windows

Aby sprawdzić, czy jesteś administratorem:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij Start a następnie Uruchom.
 2. Wpisz: control userpasswords2.
 3. Kliknij OK.
 4. Sprawdź, czy przy Twojej nazwie użytkownika wyświetla się „Grupa Administratorzy”.

Aby uzyskać uprawnienia administratora, skontaktuj się z administratorem systemu.

Nie można zainstalować

Jeśli instalując lub aktualizując swoją aplikację, napotkasz błąd, wykonaj te czynności, by uzyskać pomoc:

Błąd 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 lub 103

W przypadku problemów z instalowaniem Chrome na komputerze mogą występować te błędy:

 • Błąd 4: na komputerze znajduje się już nowsza wersja Chrome.
 • Błędy 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103: instalacja nie udała się z nieznanej przyczyny.
 • Błąd 31: nie można ponownie zainstalować Chrome.

Wypróbuj opisane poniżej rozwiązania.

Krok 1. Sprawdź, czy na dysku twardym komputera jest wystarczająco dużo miejsca

Problem może się pojawić, jeśli na komputerze jest za mało miejsca na Chrome.

 1. Zwolnij miejsce na dysku twardym, usuwając niepotrzebne pliki, takie jak pliki tymczasowe, pliki pamięci podręcznej przeglądarki oraz stare dokumenty i programy.
 2. Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome
 3. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie.

Krok 2. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwiać zainstalowanie przeglądarki Google Chrome na komputerze.

 1. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe.
 2. Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome
 3. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie.
 4. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Jeśli nie możesz zainstalować Google Chrome przy wyłączonym oprogramowaniu antywirusowym, być może trzeba je zaktualizować.

Krok 3. Pobierz ponownie Chrome

Możliwe, że doszło do usunięcia aktualizacji i programu wspomagającego instalację.

 1. Upewnij się, że zostały spełnione wymagania systemowe.
 2. Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome
 3. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie.

Aby zaktualizować Chrome w sytuacji, gdy komputer nie pozwala wykonać tych czynności, musisz skontaktować się z osobą, która ma na nim uprawnienia administratora.

 

Nadal nie działa? Skorzystaj z pomocy na Forum pomocy Chrome lub dowiedz się, jak rozwiązać problemy z aktualizowaniem Chrome.

Megan jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Pomóż jej ulepszyć ten artykuł, dodając swoją opinię poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?