Rozwiązywanie problemów z instalowaniem Chrome

Jeśli podczas próby pobrania i zainstalowania Google Chrome pojawia się komunikat o błędzie, wypróbuj te rozwiązania.

Naprawianie większości błędów występujących podczas instalacji

 1. Upewnij się, że połączenie internetowe działa prawidłowo. Jeśli jest niestabilne, dowiedz się, jak rozwiązać problemy ze stabilnością internetu.
 2. Sprawdź, czy Twoje urządzenie spełnia wymagania systemowe.
 3. Jeszcze raz pobierz plik instalacyjny z google.com/chrome. Użyj go, by ponownie zainstalować Chrome.
 4. Jeśli wciąż występują problemy z instalacją, użyj instalatora offline:

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej konkretnego komunikatu o błędzie

Błąd 1603 i 0x00000643 w systemie Windows

Jeśli instalujesz aplikację po raz pierwszy i pojawia się jeden z tych błędów, zgłoś problem na Forum pomocy Chrome.

Jeśli błąd pojawia się po zainstalowaniu aplikacji:

 1. Wejdź na stronę Microsoft Fix it.
 2. Kliknij Pobierz.
 3. Uruchom program.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by rozwiązać problem.
Nie można połączyć się z internetem w systemie Windows

Jeśli nie możesz połączyć się z powodu działania zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub serwera proxy

Aby to naprawić, dodaj zaporę sieciową, oprogramowanie antywirusowe lub serwer proxy do listy wyjątków w oprogramowaniu zabezpieczającym. Jeśli korzystasz z Zapory systemu Windows, wykonaj te czynności:

 1. Na komputerze z systemem Windows kliknij menu Start: Menu Start lub Menu Start.
 2. Otwórz aplikację Ustawienia systemu Windows.
 3. W polu wyszukiwania „Znajdź ustawienie” wpisz Zapora sieciowa.
 4. Kliknij Zezwalaj aplikacji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 5. Kliknij Zmień ustawienia.
 6. Kliknij Zezwalaj na dostęp innej aplikacji a potem Przeglądaj.
 7. U góry, w oknie Przeglądaj, wpisz %ProgramFiles(x86)%\Google\Update.
 8. Znajdź i wybierz folder o najwyższym numerze.
 9. Kliknij plik GoogleUpdate.exe a potem Dodaj.

Jeśli używasz innej zapory sieciowej, wejdź na stronę jej producenta, by dowiedzieć się, jak dodać tę zaporę do listy wyjątków.

Jeśli nie możesz połączyć się z powodu nieobsługiwanego serwera proxy

Sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego serwera proxy:

 • Negocjuj schemat uwierzytelniania, w tym Kerberos i NTLM.
 • Serwery proxy korzystają ze „zintegrowanego uwierzytelniania”, jeśli użytkownik może korzystać z danego serwera proxy.

Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) na komputerze nie uruchamia się

Upewnij się, że usługa BITS jest włączona:

 1. Na komputerze z systemem Windows kliknij menu Start: Menu Start lub Menu Start.
 2. Kliknij Panel sterowania a potem System i zabezpieczenia a potem Narzędzia administracyjne a potem Usługi.
  • W systemie Windows 10 kliknij System Windows a potem Panel sterowania a potem System i zabezpieczenia a potem Narzędzia administracyjne a potem Usługi.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Usługa inteligentnego transferu w tle.
 4. Kliknij Właściwości.
 5. Na karcie „Ogólne” sprawdź, czy opcja „Typ uruchomienia” jest ustawiona na Automatycznie (opóźnione uruchomienie), Automatyczny lub Ręczny.Upewnij się, że to ustawienie nie jest wyłączone.

Jeśli nadal występują problemy, sprawdź, czy możesz edytować C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\

Aby uzyskać dostęp do edycji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder.
 2. Wybierz Właściwości.
 3. W sekcji „Ogólne” zaznacz Tylko do odczytu.
 4. Kliknij OK.

Jeśli nie możesz zaznaczyć pola, skontaktuj się z administratorem systemu.

Nie można zainstalować Chrome z powodu włączonego trybu S
 1. Wyłącz tryb S na komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o trybie S i sposobie instalacji Chrome, przejdź do Centrum pomocy Microsoft.
 2. Pobierz plik instalacyjny Chrome.
 3. Jeśli pojawi się komunikat, kliknij Uruchom lub Zapisz.
 4. Jeśli wybierzesz Zapisz, kliknij dwukrotnie pobrany plik, by rozpocząć instalację.
 5. Uruchom Chrome:
  • Windows 7: po zakończeniu instalacji otworzy się okno Chrome.
  • Windows 8 i 8.1: pojawi się okno dialogowe powitania. Kliknij Dalej, by wybrać domyślną przeglądarkę.
  • Windows 10: po zakończeniu instalacji otworzy się okno Chrome. Możesz ustawić Chrome jako przeglądarkę domyślną.
Nie można znaleźć aplikacji instalatora w systemie Windows
 1. Na komputerze z systemem Windows kliknij menu Start: Menu Start lub Menu Start.
 2. Kliknij Uruchom.
 3. W oknie „Uruchamianie” wpisz regedit.
 4. Kliknij OK a potem Tak.
 5. W oknie „Edytor rejestru” otwórz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Google\Update\Clients.
  • Jeśli pod tym kluczem nie widzisz aplikacji, wyszukaj HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy 430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D.
 7. Kliknij Usuń.
 8. Zamknij „Edytor rejestru”.
 9. Ponownie zainstaluj Chrome.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem systemu.

Błąd 0x80070070 w systemie Windows

Dysk systemowy jest pełny. Aby to naprawić, zwolnij na nim miejsce (zazwyczaj jest to dysk C).

Zatrzymywanie procesu GoogleCrashHandler.exe w systemie Windows

GoogleCrashHandler.exe wysyła do Google informacje o awariach, jeśli mają one wpływ na Twoje aplikacje Google.

Jeśli nie chcesz wysłać do Google informacji o awariach, wyłącz wysyłanie statystyk użytkowania z komputera.

Więcej informacji znajdziesz w Centrum pomocy.

Instalacja nie powiodła się, ponieważ Twoja wersja systemu Windows nie jest obsługiwana

Jeśli pojawi się komunikat o błędzie „System nieobsługiwany”, może to być spowodowane tym, że instalator nie obsługuje danego systemu operacyjnego.

Sprawdź, czy Twój system operacyjny jest obsługiwany.

Google Chrome jest już zainstalowany dla wszystkich użytkowników na komputerze z systemem Windows

Google Chrome jest już zainstalowany na komputerze. Uruchomi się zainstalowana wersja.

Jeśli chcesz użyć innej wersji Google Chrome, odinstaluj tę przeglądarkę, a następnie pobierz i zainstaluj ją ponownie.

Nie można przeprowadzić instalacji, ponieważ nie jesteś administratorem systemu Windows

Aby sprawdzić, czy jesteś administratorem:

 1. Na komputerze z systemem Windows kliknij menu Start: Menu Start lub Menu Start.
 2. Kliknij Uruchom.
 3. Wpisz control userpasswords2.
 4. Kliknij OK.
 5. Sprawdź, czy przy Twojej nazwie użytkownika wyświetla się „Grupa Administratorzy”.

Aby uzyskać uprawnienia administratora, skontaktuj się z administratorem systemu.

Błąd 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 lub 103

W przypadku problemów z instalowaniem Chrome na komputerze mogą występować te błędy:

 • Błąd 4: na komputerze znajduje się już nowsza wersja Chrome.
 • Błędy 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103: instalacja nie udała się z nieznanej przyczyny.
 • Błąd 31: nie można ponownie zainstalować Chrome.

Wypróbuj te rozwiązania.

Krok 1. Sprawdź, czy na komputerze jest wystarczająco dużo miejsca

Problem może się pojawić, jeśli na komputerze jest za mało miejsca na Chrome.

 1. Zwolnij miejsce na dysku twardym, usuwając niepotrzebne pliki, takie jak pliki tymczasowe, pliki pamięci podręcznej przeglądarki oraz stare dokumenty i programy.
 2. Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome
 3. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie.

Krok 2. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe

Niektóre programy antywirusowe mogą uniemożliwiać zainstalowanie przeglądarki Google Chrome na komputerze.

 1. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe.
 2. Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome
 3. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie.
 4. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Jeśli nie możesz zainstalować Google Chrome przy wyłączonym oprogramowaniu antywirusowym, być może trzeba je zaktualizować.

Krok 3. Pobierz ponownie Chrome

Pobierz ponownie Chrome ze strony google.com/chrome. Spróbuj zainstalować Chrome ponownie.

Jeśli nie możesz wykonać tych czynności, skontaktuj się z administratorem systemu.

Instalacja jest niemożliwa

Jeśli instalując lub aktualizując swoją aplikację, napotkasz błąd, wykonaj te czynności, by uzyskać pomoc:

 • Odwiedź Forum pomocy Google, wyszukaj swoją aplikację i poproś innych użytkowników o pomoc.
 • Wyszukaj informacje o tym błędzie.

Nadal nie działa? Skorzystaj z pomocy na Forum pomocy Chrome, lub dowiedz się, jak rozwiązać problemy z aktualizowaniem Chrome.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?