Επιδιόρθωση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του Chrome

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθεια λήψης και εγκατάστασης του Google Chrome, δοκιμάστε αυτές τις διορθώσεις σφαλμάτων.

Διόρθωση των περισσότερων σφαλμάτων εγκατάστασης

 1. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο λειτουργεί κανονικά. Εάν η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο είναι ασταθής, μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε προβλήματα σταθερότητας διαδικτύου.
 2. Ελέγξτε εάν η συσκευή σας πληροί τις απαιτήσεις συστήματος.
 3. Κατεβάστε το Google Chrome από τη διεύθυνση www.google.com/chrome. Χρησιμοποιήστε το νέο αρχείο για να εγκαταστήσετε ξανά το Chrome.
 4. Εάν η εγκατάσταση εξακολουθεί να μην λειτουργεί, χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης εκτός σύνδεσης:

Λήψη βοήθειας για συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος

Σφάλμα 1603 και 0x00000643 στα Windows

Εάν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή για πρώτη φορά και εμφανιστεί ένα από αυτά τα σφάλματα, αναφέρετε αυτό το ζήτημα στο Φόρουμ βοήθειας Chrome.

Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα μετά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής:

 1. Μεταβείτε στο Microsoft Fix it.
 2. Κάντε κλικ στη Λήψη.
 3. Εκτελέστε το πρόγραμμα.
 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλύσετε το πρόβλημα.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο διαδίκτυο στα Windows

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε λόγω του τείχους προστασίας, κάποιου λογισμικού προστασίας από ιούς ή κάποιου διακομιστή μεσολάβησης.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, προσθέστε το τείχος προστασίας, το λογισμικό προστασίας από ιούς ή τον διακομιστή μεσολάβησης στη λίστα εξαιρέσεων του λογισμικού ασφαλείας. Εάν χρησιμοποιείτε το τείχος προστασίας των Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη: Μενού  ή Μενού .
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις των Windows.
 3. Στο πλαίσιο αναζήτησης "Εύρεση ρύθμισης", πληκτρολογήστε Firewall (Τείχος προστασίας).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται μια εφαρμογή μέσω του τείχους προστασίας των Windows.
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αλλαγή ρυθμίσεων.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή άλλης εφαρμογής και μετά Περιήγηση.
 7. Στο επάνω μέρος, στο παράθυρο αναζήτησης, πληκτρολογήστε %ProgramFiles(x86)%\Google\Update.
 8. Βρείτε και επιλέξτε τον φάκελο με τον υψηλότερο αριθμό.
 9. Κάντε κλικ στο στοιχείο GoogleUpdate.exe και μετά Προσθήκη.

Αν χρησιμοποιείτε άλλα λογισμικά τείχους προστασίας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της εταιρείας του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε πώς μπορείτε να το προσθέσετε στη λίστα εξαιρέσεών σας.

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε επειδή ο διακομιστής μεσολάβησης δεν υποστηρίζεται

Ελέγξτε αν χρησιμοποιείτε έναν υποστηριζόμενο διακομιστή μεσολάβησης:

 • Σχήμα ελέγχου ταυτότητας διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Kerberos και του NTLM.
 • Διακομιστές μεσολάβησης που χρησιμοποιούν "ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας", εάν επιτρέπεται στον χρήστη να χρησιμοποιεί αυτόν τον διακομιστή.

Η Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο (Background Intelligent Transfer Service - BITS) δεν ξεκινά

Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία BITS είναι ενεργοποιημένη:

 1. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη: Μενού  ή Μενού .
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και μετά Σύστημα και Ασφάλεια και μετά Εργαλεία διαχείρισης και μετά Υπηρεσίες.
  • Εάν χρησιμοποιείτε Windows 10, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύστημα Windows και μετά Πίνακας ελέγχου και μετά Σύστημα και ασφάλεια και μετά Εργαλεία διαχείρισης και μετά Υπηρεσίες.
 3. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα "Γενικά", ελέγξτε εάν ο "Τύπος εκκίνησης" έχει οριστεί ως Αυτόματη (Καθυστερημένη εκκίνηση)Αυτόματη ή Μη αυτόματη. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η ρύθμιση δεν είναι απενεργοποιημένη.

Αν εξακολουθήσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ελέγξτε αν μπορείτε να επεξεργαστείτε τον φάκελο C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\

Για να αποκτήσετε πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο.
 2. Επιλέξτε Ιδιότητες.
 3. Στην ενότητα "Γενικά" ενεργοποιήσετε την επιλογή Μόνο για ανάγνωση.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματος.

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση εφαρμογών εκτός του Microsoft Store

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Chrome στον υπολογιστή σας Windows, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να βρίσκεται σε λειτουργία S mode. Για να μάθετε σχετικά με τη λειτουργία S mode και τον τρόπο εγκατάστασης του Chrome, μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας Microsoft.

Αδυναμία εντοπισμού προγράμματος εγκατάστασης στα Windows
 1. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη: Μενού  ή Μενού .
 2. Κάντε κλικ στην Εκτέλεση.
 3. Στο παράθυρο "Εκτέλεση", πληκτρολογήστε regedit.
 4. Κάντε κλικ στο OK και μετά Ναι.
 5. Στο παράθυρο "Επεξεργαστής μητρώου", ανοίξτε τον φάκελο HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Google\Update\Clients.
  • Εάν δεν βλέπετε την εφαρμογή σε αυτό το κλειδί, δοκιμάστε να αναζητήσετε HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Update\Clients.
 6. Κάντε δεξί κλικ στο 430FD4D0-B729-4F61-AA34-91526481799D.
 7. Κάντε κλικ στη Διαγραφή.
 8. Κλείστε τον "Επεξεργαστή μητρώου".
 9. Εγκαταστήστε ξανά το Chrome.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος.

Σφάλμα 0x80070070 στα Windows

Ο δίσκος του συστήματός σας είναι πλήρης. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, απελευθερώστε χώρο στο δίσκο του συστήματός σας (συνήθως πρόκειται για το δίσκο C).

Διακοπή της λειτουργίας του GoogleCrashHandler.exe στα Windows

Το GoogleCrashHandler.exe στέλνει πληροφορίες στην Google σχετικά με διακοπές λειτουργίας, όταν αυτές επηρεάζουν τις εφαρμογές σας Google.

Εάν δεν θέλετε να στέλνετε πληροφορίες για διακοπές λειτουργίας στην Google, απενεργοποιήστε την αποστολή των στατιστικών στοιχείων χρήσης για τον υπολογιστή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του προϊόντος.

Η εγκατάσταση απέτυχε επειδή η έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε δεν υποστηρίζεται

Εάν εμφανιστεί το σφάλμα "Το λειτουργικό σύστημα δεν υποστηρίζεται", αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σας σύστημα.

Ελέγξτε αν υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή το λειτουργικό σας σύστημα.

Το Google Chrome είναι ήδη εγκατεστημένο για όλους τους χρήστες στον υπολογιστή σας με Windows

Το Google Chrome έχει εγκατασταθεί ήδη στον υπολογιστή σας. Θα εκκινείται η έκδοση του Chrome που διαθέτετε ήδη.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική έκδοση του Chrome, απεγκαταστήστε το Google Chrome και, στη συνέχεια, κατεβάστε και εγκαταστήστε το ξανά.

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση, επειδή δεν είστε διαχειριστής στα Windows

Για να ελέγξετε αν είστε διαχειριστής:

 1. Σε υπολογιστή με Windows, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη: Μενού  ή Μενού .
 2. Κάντε κλικ στην Εκτέλεση.
 3. Πληκτρολογήστε: control userpasswords2
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Ελέγξτε αν το όνομα χρήστη σας ανήκει στην "Ομάδα διαχειριστών".

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή συστήματος, για να αποκτήσετε πρόσβαση διαχειριστή.

Σφάλμα 4, 7, 12, 13, 31, 35, 57, 102 ή 103

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση του Chrome στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται τα ακόλουθα σφάλματα:

 • Σφάλμα 4: Υπάρχει ήδη μια νεότερη έκδοση του Chrome στον υπολογιστή.
 • Σφάλματα 7, 12, 13, 35, 57, 102, 103: Η εγκατάσταση απέτυχε για άγνωστους λόγους.
 • Σφάλμα 31: Δεν ήταν δυνατή η επανεγκατάσταση του Chrome.

Δοκιμάστε τους παρακάτω πιθανούς τρόπους διόρθωσης του προβλήματος.

Βήμα 1: Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει αρκετό χώρο

Ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον υπολογιστή σας για το Chrome.

 1. Εκκαθαρίστε τον σκληρό δίσκο διαγράφοντας άχρηστα αρχεία, όπως προσωρινά αρχεία, αρχεία προσωρινής μνήμης του προγράμματος περιήγησης ή παλιά έγγραφα και προγράμματα.
 2. Κατεβάστε ξανά το Chrome από τη διεύθυνση google.com/chrome.
 3. Δοκιμάστε να το εγκαταστήσετε ξανά.

Βήμα 2: Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς

Ορισμένα λογισμικά προστασίας από ιούς ενδέχεται να εμποδίζουν την εγκατάσταση του Google Chrome στον υπολογιστή σας.

 1. Απενεργοποιήστε το λογισμικό προστασίας από ιούς.
 2. Κατεβάστε ξανά το Chrome από τη διεύθυνση google.com/chrome.
 3. Δοκιμάστε να το εγκαταστήσετε ξανά.
 4. Ενεργοποιήστε ξανά το λογισμικό προστασίας από ιούς.

Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Google Chrome με το λογισμικό προστασίας από ιούς απενεργοποιημένο, ίσως χρειαστεί να αναβαθμίσετε το λογισμικό προστασίας από ιούς.

Βήμα 3: Κατεβάστε ξανά το Chrome

Κατεβάστε ξανά το Chrome από τη διεύθυνση google.com/chrome. Δοκιμάστε να το εγκαταστήσετε ξανά.

Εάν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση

Εάν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα κατά την εγκατάσταση ή την ενημέρωση της εφαρμογής σας, μπορείτε να λάβετε βοήθεια με τους εξής τρόπους:

 

Εξακολουθεί να μην λειτουργεί; Λάβετε περισσότερη βοήθεια στο Φόρουμ βοήθειας Chrome. Εναλλακτικά, μάθετε πώς μπορείτε να επιδιορθώσετε προβλήματα κατά την ενημέρωση του Chrome.