Sử dụng hoặc khắc phục sự cố xảy ra với âm thanh và video Flash

Plugin Adobe Flash cho phép bạn nghe và xem nội dung âm thanh và video Flash trong Chrome trên máy tính. 

Lưu ý: Adobe sẽ ngừng hỗ trợ Flash vào cuối năm 2020. Hãy truy cập vào blog của Chrome để tìm hiểu thêm về cách Chrome sẽ hoạt động với Flash cho đến năm 2020.

Cho phép trang web phát video, ảnh động và trò chơi Flash

Bạn chỉ nên cho phép Flash chạy trên các trang web mà bạn tin tưởng. Một số trang web có thể sử dụng Adobe Flash Player để gây hại cho máy tính của bạn.

Nếu bạn thoát khỏi Chrome, thì tùy chọn cài đặt Flash sẽ không được lưu. Lần tiếp theo khi mở Chrome, bạn sẽ phải chạy lại Flash đối với bất kỳ trang web nào đã thêm trước đó.

 1. Khi bạn truy cập vào một trang có nội dung Flash mà bạn tin tưởng, hãy nhấp vào Nhấp để bật Adobe Flash Player.
 2. Nhấp vào Cho phép.

Trang web cần Flash để hoạt động

Nếu một trang web không hoạt động, thì bạn có thể phải thay đổi các tùy chọn cài đặt để cho phép Flash. Sau đây là cách thực hiện:

 1. Ở bên trái địa chỉ web, hãy nhấp vào biểu tượng Khóa Khóa hoặc biểu tượng Thông tin Xem thông tin trang web.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 3. Trong tab mới, ở bên phải của "Flash", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Cho phép.
 4. Quay lại trang web đó và tải lại trang.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt Flash

Chặn tất cả trang web sử dụng Flash

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Flash.
 6. Ở trên cùng, hãy tắt tùy chọn Hỏi trước.

Cho phép trang web chạy Flash

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Flash.
 6. Ở trên cùng, hãy tắt tùy chọn Chặn không cho các trang web chạy Flash (khuyên dùng).

Khắc phục vấn đề với Flash

Nếu Flash không hoạt động hoặc nếu bạn thấy thông báo lỗi sau, hãy thử các bước khắc phục sự cố bên dưới.

 • Adobe Flash đã bị chặn do lỗi thời
 • Không thể tải plugin
 • Các plugin sau bị chặn trên trang này 
 • Plugin này không được hỗ trợ
 • Plugin (Shockwave Flash) không phản hồi

Bước 1: Bật Flash

Chỉ cho phép Flash chạy trên các trang web mà bạn tin tưởng. 

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào trang web có video hoặc trò chơi. 
 3. Ở bên trái địa chỉ web, hãy nhấp vào biểu tượng Khóa Khóa hoặc biểu tượng Thông tin Xem thông tin trang web.
 4. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Trong tab mới, ở bên phải của "Flash", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống sau đó Cho phép.
 6. Quay lại trang web đó và tải lại trang.

Bước 2: Cập nhật Flash

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://components rồi nhấn phím Enter.
 3. Tìm "Adobe Flash Player".
 4. Nhấp vào Kiểm tra bản cập nhật
 5. Nếu bạn thấy dòng chữ "Thành phần chưa được cập nhật" hoặc "Thành phần đã cập nhật", thì điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.
 6. Quay lại trang có nội dung Flash. Nếu trang này không tự động mở ra, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại ở trên cùng bên trái.

Bước 3: Cập nhật Chrome

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác.
 3. Nhấp vào Cập nhật Google Chrome. Nếu bạn không thấy nút này tức là bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.
 4. Nhấp vào Chạy lại.
Bạn gặp sự cố khi cập nhật Chrome? Hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố cập nhật Chrome.

Bước 4: Cài đặt lại Flash

Đảm bảo bạn chỉ cài đặt Flash từ trang web của Adobe.
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào adobe.com/go/chrome.
 3. Trong "Step 1" (Bước 1), hãy chọn hệ điều hành của máy tính.
 4. Trong "Step 2" (Bước 2), hãy chọn tùy chọn liệt kê "PPAPI".
 5. Nhấp vào Download now (Tải xuống ngay) và làm theo các bước để cài đặt Flash.

Khắc phục các lỗi Flash khác 

Bạn thấy thông báo lỗi "Plugin sau đã gặp sự cố" hoặc biểu tượng Plugin Plugin

 1. Nếu Flash không tự động khởi động lại, hãy buộc đóng Flash:
  1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác.
  2. Nhấp vào Công cụ khác sau đó Trình quản lý tác vụ.
  3. Chọn "Plugin: Shockwave Flash".
  4. Nhấp vào Kết thúc quá trình.
 2. Đóng cửa sổ Trình quản lý tác vụ và quay lại trang có nội dung Flash.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Bạn không thấy các tùy chọn cài đặt Flash

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị của cơ quan hoặc trường học, thì tổ chức của bạn có thể không cho phép bạn thay đổi cài đặt Flash.

Bạn không thể thay đổi các tùy chọn cài đặt Flash

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị của cơ quan hoặc trường học, thì tổ chức của bạn có thể không cho phép bạn thay đổi cài đặt Flash.
 

Nếu bạn là quản trị viên của cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý các tùy chọn cài đặt Flash mặc định cho tổ chức của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?