Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Sử dụng hoặc khắc phục sự cố xảy ra với âm thanh và video Flash

Plugin Adobe Flash cho phép bạn nghe và xem nội dung âm thanh và video Flash trong Chrome trên máy tính.

Lưu ý: Adobe sẽ ngừng hỗ trợ Flash vào cuối năm 2020. Tìm hiểu thêm về blog của Chrome.

Cho phép các trang web phát video, hoạt ảnh và trò chơi Flash

 1. Khi bạn truy cập vào một trang có nội dung Flash mà bạn tin tưởng, hãy nhấp vào Nhấp để bật Adobe Flash Player.
 2. Xác nhận bằng cách nhấp vào Cho phép.

Bạn chỉ nên cho phép Flash chạy trên các trang web mà bạn tin tưởng. Các lỗ hổng bảo mật thường được tìm thấy trong Adobe Flash Player.

Thay đổi cài đặt Flash mặc định của bạn

Luôn hỏi trước khi chạy Flash (được đề xuất)

Chọn "Luôn hỏi trước khi chạy Flash" để Flash không thể chạy nếu không có sự cho phép của bạn. Chỉ cho phép Flash chạy trên các trang web mà bạn tin tưởng.
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Flash.
 6. Bật tùy chọn Cho phép trang web chạy Flash.
 7. Bật tùy chọn Hỏi trước.

Luôn cho phép Flash trên các trang web tin cậy

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào trang có nội dung Flash mà bạn tin tưởng.
 3. Nhấp vào biểu tượng Khóa Khóa hoặc Thông tin Thông tin ở bên trái của địa chỉ web.
 4. Nhấp vào Mũi tên Mũi tên ở bên phải của "Flash".
 5. Chọn Luôn cho phép trên trang web này.
 6. Tải lại trang.

Luôn chặn Flash

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Flash.
 6. Tắt tùy chọn Cho phép trang web chạy Flash.

Khắc phục sự cố xảy ra với Flash

Nếu Flash không hoạt động hoặc nếu bạn thấy thông báo lỗi sau, hãy thử các bước khắc phục sự cố bên dưới.

 • Adobe Flash đã bị chặn do lỗi thời
 • Không thể tải plugin
 • Các plugin sau bị chặn trên trang này 

Bước 1: Bật Flash

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung.
 5. Nhấp vào Flash.
 6. Bật tùy chọn Cho phép trang web chạy Flash.
 7. Bật tùy chọn Hỏi trước.
 8. Quay lại trang có nội dung Flash. Nếu trang không tự động tải, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại ở trên cùng bên trái.

Bước 2: Cập nhật Flash

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập chrome://components và nhấn vào Enter.
 3. Tìm "Adobe Flash Player".
 4. Nhấp vào Kiểm tra cập nhật
 5. Nếu bạn thấy dòng chữ "Thành phần chưa được cập nhật" hoặc "Thành phần đã cập nhật", thì điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.
 6. Quay lại trang có nội dung Flash. Nếu trang không tự động tải, hãy nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại ở trên cùng bên trái.

Bước 3: Cập nhật Chrome

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm ở trên cùng bên phải.
 3. Nhấp vào Cập nhật Google Chrome. Nếu bạn không thấy nút này thì bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất.
 4. Nhấp vào Khởi chạy lại.
Bạn gặp sự cố khi cập nhật Chrome? Hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố cập nhật Chrome.

Bước 4: Cài đặt lại Flash

Đảm bảo bạn chỉ cài đặt Flash từ trang web của Adobe.
 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập vào adobe.com/go/chrome.
 3. Trong "Bước 1", hãy chọn hệ điều hành của máy tính.
 4. Trong "Bước 2", hãy chọn tùy chọn liệt kê "PPAPI".
 5. Nhấp vào Tải xuống ngay và làm theo các bước để cài đặt Flash.

Khắc phục các lỗi Flash khác 

Bạn thấy thông báo lỗi "Plugin sau đã gặp sự cố" hoặc biểu tượng Plugin Plugin

 1. Nếu Flash không tự động khởi động lại, hãy buộc đóng Flash:
  1. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm ở trên cùng bên phải.
  2. Nhấp vào Công cụ khác tiếp đến Trình quản lý tác vụ.
  3. Chọn "Plugin: Shockwave Flash".
  4. Nhấp vào Kết thúc quá trình.
 2. Đóng cửa sổ Trình quản lý tác vụ và quay lại trang có nội dung Flash.
 3. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào biểu tượng Tải lại Tải lại.

Bạn không thấy cài đặt Flash

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị của cơ quan hay trường học, thì tổ chức của bạn có thể không cho phép bạn thay đổi cài đặt Flash.

Nếu bạn là quản trị viên cho cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý cài đặt Flash mặc định cho tổ chức của mình.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?