Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Använda eller åtgärda Flash-ljud och Flash-video

Med hjälp av pluginprogrammet Adobe Flash kan du spela upp Flash-ljud och Flash-video i Chrome på datorer.

Obs! Från och med slutet av 2020 erbjuder Adobe inte längre Flash. Läs mer på bloggen för Chrome.

Låta webbplatser spela upp videor, animationer och spel i Flash

 1. Klicka på Klicka för att aktivera Adobe Flash Player när du besöker en betrodd sida med Flash-innehåll.
 2. Bekräfta valet genom att klicka på Tillåt.

Tillåt bara Flash på webbplatser som du litar på. Säkerhetsrisker upptäcks regelbundet i Adobe Flash Player.

Ändra standardinställning för Flash

Fråga alltid innan Flash körs (rekommenderas)

Välj Fråga alltid innan Flash körs, så att Flash inte kan köras utan att du har tillåtit det. Tillåt bara Flash på webbplatser som du litar på.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Flash.
 6. Aktivera Tillåt att webbplatser kör Flash.
 7. Aktivera Fråga först.

Tillåt alltid Flash på betrodda webbplatser

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna en sida som du litar på där Flash används.
 3. Klicka på låset Lås eller informationssymbolen Information till vänster om webbadressen.
 4. Klicka på pilarna Pilar till höger om Flash.
 5. Välj Tillåt alltid på den här webbplatsen.
 6. Läs in sidan igen.

Blockera alltid Flash

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Flash.
 6. Inaktivera Tillåt att webbplatser kör Flash.

Åtgärda problem med Flash

Använd felsökningsanvisningarna nedan om Flash inte fungerar eller om följande felmeddelanden visas:

 • Adobe Flash har blockerats eftersom pluginprogrammet är inaktuellt.
 • Det gick inte att läsa in pluginprogrammet.
 • Följande pluginprogram blockerades på den här sidan. 

Steg 1: Aktivera Flash

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger och sedan Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess och säkerhet.
 5. Klicka på Flash.
 6. Aktivera Tillåt att webbplatser kör Flash.
 7. Aktivera Fråga först.
 8. Öppna sidan med Flash-innehållet igen. Klicka på Läs in igen Läs in igen uppe till vänster om det inte läses in automatiskt.

Steg 2: Uppdatera Flash

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Skriv chrome://components i adressfältet högst upp och tryck på Retur.
 3. Titta efter Adobe Flash Player.
 4. Klicka på Sök efter uppdatering.
 5. Om det står Komponenten har inte uppdaterats eller Komponenten har uppdaterats har du redan den senaste versionen.
 6. Öppna sidan med Flash-innehållet igen. Klicka på Läs in igen Läs in igen uppe till vänster om det inte läses in automatiskt.

Steg 3: Uppdatera Chrome

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
 3. Klicka på Uppdatera Google Chrome. Om alternativet inte visas har du redan den senaste versionen.
 4. Klicka på Starta om.
Går det inte att uppdatera Chrome? Läs mer om hur du åtgärdar uppdateringsproblem i Chrome.

Steg 4: Installera om Flash

Det är viktigt att du bara installerar Flash från Adobes webbplats.
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Besök adobe.com/go/chrome.
 3. Välj datorns operativsystem under steg 1.
 4. Välj alternativet där det står PPAPI under steg 2.
 5. Klicka på Ladda ned nu och följ anvisningarna för att installera Flash.

Åtgärda andra problem med Flash 

Felmeddelandet Följande pluginprogram har kraschat eller plugin-ikonen visas Plugin

 1. Om Flash inte startar på nytt automatiskt tvångsavslutar du det så här:
  1. Klicka på Mer Mer uppe till höger.
  2. Klicka på Fler verktyg och sedan Aktivitetshanteraren.
  3. Välj Plugin: Shockwave Flash.
  4. Klicka på Avsluta processen.
 2. Stäng aktivitetshanteraren och öppna sidan med Flash-innehållet igen.
 3. Klicka på Läs in igen Läs in igen uppe till vänster.

Flash-inställningarna visas inte

När du använder en enhet på jobbet eller i skolan kan det hända att organisationen inte tillåter att du ändrar Flash-inställningarna.

Om du är administratör för en arbetsplats, skola eller annan grupp läser du mer om att hantera organisationens standardinställningar för Flash.