Flash Player er ikke lenger tilgjengelig

Adobe har avviklet støtten for Flash Player-programtillegget fra og med 2021. Flash-innhold, inkludert lyd og video, spilles ikke av i noen Chrome-versjon lenger.

Gå til Chrome-bloggen for å finne ut mer.