Χρήση ή διόρθωση ήχου και βίντεο Flash

Η προσθήκη Adobe Flash σάς δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να βλέπετε περιεχόμενο ήχου και βίντεο Flash στο Chrome στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Η Adobe θα διακόψει την υποστήριξη του Flash στα τέλη του 2020. Επισκεφτείτε το ιστολόγιο του Chrome, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το Chrome με το Flash έως το 2020.

Να επιτρέπεται η αναπαραγωγή βίντεο, κινούμενων εικόνων και παιχνιδιών Flash

Επιτρέπετε την εκτέλεση του Flash μόνο σε ιστοτόπους που εμπιστεύεστε. Ευπάθειες ασφάλειας παρουσιάζονται συχνά στο Adobe Flash Player.

 1. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που εμπιστεύεστε και η οποία διαθέτει περιεχόμενο Flash, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για ενεργοποίηση του Adobe Flash Player.
 2. Επιβεβαιώστε την ενέργεια κάνοντας κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται.

Ο ιστότοπος χρειάζεται Flash να λειτουργήσει

Εάν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και δεν λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ιστοτόπου για να επιτρέψετε τη λειτουργία του Flash.

 1. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" Κλείδωμα ή στο εικονίδιο "Πληροφορίες" Πληροφορίες.
 2. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 3. Στη νέα καρτέλα, στα δεξιά του στοιχείου "Flash", κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται.
 4. Επιστρέψτε στον ιστότοπο και φορτώστε ξανά τη σελίδα.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης του Flash

Να γίνεται πάντα ερώτηση για την εκτέλεση του Flash (συνιστάται)

Επιλέξτε "Να γίνεται πάντα ερώτηση για την εκτέλεση του Flash", ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί χωρίς την άδειά σας. Επιτρέπετε την εκτέλεση του Flash μόνο σε ιστοτόπους που εμπιστεύεστε.
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Flash.
 6. Στο επάνω μέρος, ενεργοποιήστε την επιλογή Να γίνεται ερώτηση πρώτα (συνιστάται).

Να επιτρέπεται η εκτέλεση του Flash σε ιστοτόπους που εμπιστεύεστε

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια σελίδα που εμπιστεύεστε η οποία διαθέτει περιεχόμενο Flash.
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" Κλείδωμα ή στο εικονίδιο "Πληροφορίες" Πληροφορίες.
 4. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 5. Στη νέα καρτέλα, στα δεξιά του στοιχείου "Flash", κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται.
 6. Επιστρέψτε στον ιστότοπο και φορτώστε ξανά τη σελίδα.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιλογή εξαιρέσεων για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Να γίνεται πάντα αποκλεισμός του Flash

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Flash.
 6. Στο επάνω μέρος, ενεργοποιήστε την επιλογή Να γίνεται ερώτηση πρώτα (συνιστάται).

Επιδιόρθωση προβλημάτων με το Flash

Εάν το Flash δεν λειτουργεί ή εμφανίζονται τα ακόλουθα σφάλματα, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 • Το Adobe Flash αποκλείστηκε επειδή δεν είναι ενημερωμένο.
 • Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της προσθήκης
 • Έγινε αποκλεισμός των ακόλουθων προσθηκών σε αυτήν τη σελίδα 
 • Αυτή η προσθήκη δεν υποστηρίζεται
 • Μια προσθήκη (Shockwave Flash) δεν αποκρίνεται

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το Flash

Επιτρέπετε την εκτέλεση του Flash μόνο σε ιστοτόπους που εμπιστεύεστε. 

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. 
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Κλείδωμα" Κλείδωμα ή στο εικονίδιο "Πληροφορίες" Πληροφορίες.
 4. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 5. Στη νέα καρτέλα, στα δεξιά του στοιχείου "Flash", κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται.
 6. Επιστρέψτε στον ιστότοπο και φορτώστε ξανά τη σελίδα.

Βήμα 2: Ενημερώστε το Flash

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στο επάνω μέρος, πληκτρολογήστε chrome://components και πατήστε Enter.
 3. Αναζητήστε το στοιχείο "Adobe Flash Player."
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.
 5. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Το στοιχείο δεν ενημερώθηκε" ή "Το στοιχείο ενημερώθηκε", διαθέτετε την τελευταία έκδοση.
 6. Επιστρέψτε στη σελίδα με το περιεχόμενο Flash. Εάν δεν ανοίξει αυτόματα, στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επανάληψη φόρτωσης" Επανάληψη φόρτωσης.

Βήμα 3: Ενημερώστε το Chrome

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Ενημέρωση Google Chrome. Εάν δεν εμφανίζεται αυτό το κουμπί, χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ενημερώσεις του Chrome; Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα ενημερώσεων του Chrome.

Βήμα 4: Επανεγκαταστήστε το Flash

Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το Flash μόνο από τον ιστότοπο της Adobe.
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε στη διεύθυνση adobe.com/go/chrome.
 3. Στο "Βήμα 1" επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
 4. Στο "Βήμα 2" ορίστε την επιλογή "PPAPI."
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη τώρα και ακολουθήστε τα βήματα για να εγκαταστήσετε το Flash.

Διόρθωση άλλων σφαλμάτων του Flash 

"Έχει διακοπεί η λειτουργία της παρακάτω προσθήκης" ή εμφανίζεται το εικονίδιο προσθήκης Προσθήκη

 1. Εάν δεν γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του Flash, επιβάλετε το κλείσιμό του:
  1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία και έπειτα Διαχείριση Εργασιών.
  3. Επιλέξτε "Προσθήκη: Shockwave Flash".
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός διαδικασίας.
 2. Κλείστε το παράθυρο της Διαχείρισης Εργασιών και επιστρέψτε στη σελίδα με το περιεχόμενο Flash.
 3. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Επανάληψη φόρτωσης" Επανάληψη φόρτωσης.

Δεν βλέπετε τις ρυθμίσεις του Flash

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, ο οργανισμός ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Flash.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Flash

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, ο οργανισμός ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Flash.
 

Εάν είστε διαχειριστής κάποιας ομάδας εργασίας, σχολείου ή άλλης ομάδας, μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Flash για τον οργανισμό σας.