Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού

Χρήση ή διόρθωση ήχου και βίντεο Flash

Η προσθήκη Adobe Flash σάς δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να βλέπετε περιεχόμενο ήχου και βίντεο Flash στο Chrome στον υπολογιστή σας.

Σημείωση: Η Adobe θα διακόψει την υποστήριξη του Flash στα τέλη του 2020. Μάθετε περισσότερα στο ιστολόγιο του Chrome.

Να επιτρέπεται η αναπαραγωγή βίντεο, κινούμενων εικόνων και παιχνιδιών Flash

 1. Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα που εμπιστεύεστε και η οποία διαθέτει περιεχόμενο Flash, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για ενεργοποίηση του Adobe Flash Player.
 2. Επιβεβαιώστε την ενέργεια κάνοντας κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται.

Επιτρέπετε την εκτέλεση του Flash μόνο σε ιστοτόπους που εμπιστεύεστε. Ευπάθειες ασφάλειας παρουσιάζονται συχνά στο Adobe Flash Player.

Αλλαγή προεπιλεγμένης ρύθμισης Flash

Να γίνεται πάντα ερώτηση για την εκτέλεση του Flash (συνιστάται)

Επιλέξτε "Να γίνεται πάντα ερώτηση για την εκτέλεση του Flash", ώστε να μην μπορεί να εκτελεστεί χωρίς την άδειά σας. Επιτρέπετε την εκτέλεση του Flash μόνο σε ιστοτόπους που εμπιστεύεστε.
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Flash.
 6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στους ιστοτόπους η εκτέλεση Flash.
 7. Ενεργοποιήστε την επιλογή Να γίνεται ερώτηση πρώτα.

Να επιτρέπεται πάντα το Flash σε αξιόπιστους ιστοτόπους

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια σελίδα που εμπιστεύεστε και διαθέτει περιεχόμενο Flash.
 3. Στα αριστερά της διεύθυνσης ιστού, κάντε κλικ στο "Κλείδωμα" Κλείδωμα ή στις "Πληροφορίες" Πληροφορίες.
 4. Στα δεξιά του "Flash," κάντε κλικ στα Βέλη Βέλη.
 5. Επιλέξτε Να επιτρέπεται πάντα σε αυτόν τον ιστότοπο.
 6. Επαναλάβετε τη φόρτωση της σελίδας.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιλογή εξαιρέσεων για συγκεκριμένους ιστοτόπους.

Να γίνεται πάντα αποκλεισμός του Flash

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Flash.
 6. Απενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στους ιστοτόπους η εκτέλεση Flash.

Επιδιόρθωση προβλημάτων με το Flash

Εάν το Flash δεν λειτουργεί ή εμφανίζονται τα ακόλουθα σφάλματα, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

 • Το Adobe Flash αποκλείστηκε επειδή δεν είναι ενημερωμένο.
 • Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της προσθήκης
 • Έγινε αποκλεισμός των ακόλουθων προσθηκών σε αυτήν τη σελίδα 

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το Flash

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Απόρρητο και ασφάλεια", κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις περιεχομένου.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Flash.
 6. Ενεργοποιήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στους ιστοτόπους η εκτέλεση Flash.
 7. Ενεργοποιήστε την επιλογή Να γίνεται ερώτηση πρώτα.
 8. Επιστρέψτε στη σελίδα με το περιεχόμενο Flash. Εάν δεν γίνεται αυτόματη φόρτωση, επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Βήμα 2: Ενημερώστε το Flash

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων που βρίσκεται στην κορυφή, πληκτρολογήστε chrome://components και πατήστε Enter.
 3. Αναζητήστε το στοιχείο "Adobe Flash Player."
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις.
 5. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Το στοιχείο δεν ενημερώθηκε" ή "Το στοιχείο ενημερώθηκε", διαθέτετε την τελευταία έκδοση.
 6. Επιστρέψτε στη σελίδα με το περιεχόμενο Flash. Εάν δεν γίνεται αυτόματη φόρτωση, επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Βήμα 3: Ενημερώστε το Chrome

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Ενημέρωση Google Chrome. Εάν δεν εμφανίζεται αυτό το κουμπί, χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ενημερώσεις του Chrome; Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα ενημερώσεων του Chrome.

Βήμα 4: Επανεγκαταστήστε το Flash

Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το Flash μόνο από τον ιστότοπο της Adobe.
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε στη διεύθυνση adobe.com/go/chrome.
 3. Στο "Βήμα 1" επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.
 4. Στο "Βήμα 2" ορίστε την επιλογή "PPAPI."
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη τώρα και ακολουθήστε τα βήματα για να εγκαταστήσετε το Flash.

Διόρθωση άλλων σφαλμάτων του Flash 

"Έχει διακοπεί η λειτουργία της παρακάτω προσθήκης" ή εμφανίζεται το εικονίδιο προσθήκης Προσθήκη

 1. Εάν δεν γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του Flash, επιβάλετε το κλείσιμό του:
  1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα εργαλεία και έπειτα Διαχείριση Εργασιών.
  3. Επιλέξτε "Προσθήκη: Shockwave Flash".
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός διαδικασίας.
 2. Κλείστε το παράθυρο της Διαχείρισης Εργασιών και επιστρέψτε στη σελίδα με το περιεχόμενο Flash.
 3. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Δεν βλέπετε τις ρυθμίσεις του Flash

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, ο οργανισμός ενδέχεται να μην σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Flash.

Εάν είστε διαχειριστής κάποιας ομάδας εργασίας, σχολείου ή άλλης ομάδας, μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαχείριση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων Flash για τον οργανισμό σας.