Používanie alebo oprava zvuku a videa vo formáte Flash

Doplnok Adobe Flash umožňuje v počítači počúvať a prezerať zvukový obsah aj videoobsah vo formáte Flash v Chrome. 

Poznámka: Spoločnosť Adobe prestane podporovať Flash na konci roka 2020. Ďalšie informácie o tom, ako bude Chrome fungovať s doplnkom Flash do roku 2020 nájdete v blogu Chromu.

Ak používate iPhone alebo iPad, doplnok Flash nebude fungovať v Chrome.