Flash Player دیگر دردسترس نیست

از سال ۲۰۲۱، Adobe دیگر از افزایه Flash Player پشتیبانی نمی‌کند. محتوای Flash، ازجمله صداها و ویدیوها، دیگر در هیچ‌کدام از نسخه‌های Chrome پخش نخواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر، به وبلاگ Chrome مراجعه کنید.