Nội dung dựa trên plugin không hoạt động trên Chrome

Chrome không còn hỗ trợ nhiều plugin. Hầu hết các tính năng này hiện được trình tạo trang web đưa vào theo cách an toàn hơn.

Tại sao plugin NPAPI hiện không hoạt động

Trước đây, nhiều plugin được phát triển bằng một hệ thống cũ có tên là NPAPI. Hiện nay, có ít trang web sử dụng plugin NPAPI hơn và các plugin đó thường gây ra rủi ro bảo mật đối với trang web.

Để giúp quá trình duyệt web bằng Chrome an toàn, nhanh chóng và ổn định hơn, chúng tôi đã ngừng cho phép plugin NPAPI vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.

Plugin sử dụng NPAPI, bao gồm Silverlight, Java và Unity, sẽ không hoạt động.

Truy cập trang web sử dụng NPAPI

Bạn không thể bật plugin NPAPI, vì vậy, nếu muốn sử dụng trang web dùng plugin NPAPI, bạn cần phải sử dụng một trình duyệt web khác. 

Plugin PPAPI vẫn hoạt động

Plugin sử dụng một hệ thống mới, bảo mật hơn có tên là API Pepper (PPAPI) vẫn hoạt động. Hệ thống đó bao gồm các plugin đi kèm với Chrome, chẳng hạn như Adobe Flash. Không cần phải cài đặt thêm gì vì plugin PPAPI sẽ cập nhật cùng lúc với Chrome.

Tìm hiểu cách cập nhật Chrome.

Khắc phục sự cố với Flash

Nếu Flash không hoạt động, hãy thử các giải pháp sau để khắc phục sự cố:

Bước 1: Bật plugin PPAPI.

  1. Mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ trên cùng, nhập chrome://plugins và nhấn Enter.
  3. Nhấp vào Chi tiết.
  4. Cuộn xuống "Adobe Flash Player".
  5. Trong "Loại: PPAPI", nhấp vào Bật.

Bước 2: Đảm bảo Chrome đã được cập nhật. Bạn tự động tải Adobe Flash Player trên Chrome và plugin này cập nhật cùng lúc với Chrome.

Bạn gặp sự cố khi cập nhật Chrome? Hãy tìm hiểu cách khắc phục sự cố cập nhật Chrome.

Bước 3: Cập nhật Adobe Flash Player theo cách thủ công.

  1. Mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ trên cùng, nhập chrome://components và nhấn Enter.
  3. Trong "pepper_flash", nhấp vào Kiểm tra cập nhật.

Plugin sử dụng NPAPI, bao gồm Silverlight, Java và Unity, sẽ không hoạt động.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?