Nội dung dựa trên plugin không hoạt động trên Chrome

Trước đó, plugin đã cho phép thêm các tính năng bổ sung vào trình duyệt. Theo mặc định, hầu hết các tính năng này hiện có thể được trình tạo trang web đưa vào theo cách an toàn hơn như một phần của HTML5. Hỗ trợ Chrome cho các plugin này đã kết thúc vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.

Tại sao plugin NPAPI hiện không hoạt động

Trước đây, nhiều plugin được phát triển bằng một hệ thống cũ có tên là NPAPI. Hiện nay, có ít trang web sử dụng plugin NPAPI hơn và các plugin đó thường gây ra rủi ro bảo mật đối với trang web.

Để giúp quá trình duyệt web bằng Chrome an toàn, nhanh chóng và ổn định hơn, chúng tôi đã ngừng cho phép plugin NPAPI vào ngày 1 tháng 9 năm 2015.

Plugin sử dụng NPAPI, bao gồm Silverlight, Java và Unity, sẽ không hoạt động. Nếu muốn sử dụng trang web dùng plugin NPAPI, bạn sẽ cần phải sử dụng một trình duyệt web khác.

Plugin PPAPI vẫn hoạt động

Plugin sử dụng một hệ thống mới, bảo mật hơn có tên là API Pepper (PPAPI) vẫn hoạt động. Hệ thống đó bao gồm các plugin đi kèm với Chrome, chẳng hạn như Adobe Flash. Plugin PPAPI đi kèm với Chrome cập nhật cùng lúc với Chrome, do đó không cần phải cài đặt thêm bất cứ plugin nào.

Khắc phục sự cố với Flash

Nếu Flash không hoạt động, hãy thử các giải pháp sau để khắc phục sự cố:

Bước 1: Bật plugin PPAPI.

  1. Mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ trên cùng, nhập chrome://plugins và nhấn Enter.
  3. Nhấp vào Chi tiết.
  4. Cuộn xuống "Adobe Flash Player".
  5. Trong "Loại: PPAPI", nhấp vào Bật.

Bước 2: Đảm bảo Chrome đã được cập nhật. Bạn tự động tải Adobe Flash Player trên Chrome và plugin này cập nhật cùng lúc với Chrome.

Bước 3: Cập nhật Adobe Flash Player theo cách thủ công.

  1. Mở Chrome.
  2. Trong thanh địa chỉ trên cùng, nhập chrome://components và nhấn Enter.
  3. Trong "pepper_flash", nhấp vào Kiểm tra cập nhật.

Plugin sử dụng NPAPI, bao gồm Silverlight, Java và Unity, sẽ không hoạt động.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?