Đồng bộ hóa mật khẩu giữa các thiết bị

Bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng và trang web trên các thiết bị khác nhau bằng mật khẩu đã lưu vào Tài khoản Google của mình khi:

Lưu mật khẩu vào Tài khoản Google của bạn

Nếu tính năng Đề xuất lưu mật khẩu đang bật, bạn sẽ được nhắc lưu mật khẩu của mình khi đăng nhập vào các trang web và ứng dụng trên Android hoặc Chrome.

Để lưu mật khẩu của bạn cho trang web hoặc ứng dụng, hãy chọn Lưu. Nếu sử dụng nhiều Tài khoản Google để đăng nhập vào thiết bị Android, thì bạn có thể chọn tài khoản mà mình muốn lưu mật khẩu.

Bạn có thể quản lý mật khẩu đã lưu của mình bất cứ lúc nào tại passwords.google.com hoặc trong Chrome.

Quản lý các đề xuất lưu mật khẩu

Bạn có thể cho phép Chrome ghi nhớ mật khẩu của các trang web và tự động đăng nhập bằng mật khẩu lưu trong Tài khoản Google của mình.

Tính năng Đề xuất lưu mật khẩu được bật theo mặc định và bạn có thể tắt hoặc bật lại tùy chọn này.

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Mật khẩu.
  3. Bật hoặc tắt Đề xuất lưu mật khẩu.

Quản lý tính năng đề xuất lưu mật khẩu cho các trang web hoặc ứng dụng cụ thể

Bạn có thể chọn không bao giờ lưu mật khẩu cho các trang web cụ thể. Khi bạn được nhắc lưu mật khẩu, hãy chọn Không bao giờ. Bạn sẽ không thấy đề xuất lưu mật khẩu đó nữa.

Bạn có thể xem hoặc quản lý các trang web không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu:

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Mật khẩu.
  3. Trong mục "Không bao giờ lưu", hãy chọn các trang web sẽ không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu. Để xóa một trang web, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Quản lý tính năng tự động đăng nhập

Bạn có thể tự động đăng nhập vào các trang web và ứng dụng bằng thông tin mình đã lưu. Bạn cũng có thể tắt tính năng Tự động đăng nhập nếu muốn xác nhận trước khi đăng nhập.

  1. Mở Chrome trên máy tính.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ sau đó Mật khẩu.
  3. Bật hoặc tắt tính năng Tự động đăng nhập.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?