Sử dụng mật khẩu trên nhiều thiết bị

Bạn có thể đăng nhập vào các ứng dụng và trang web trên nhiều thiết bị bằng những mật khẩu đã lưu vào Tài khoản Google của mình khi:

 • Bật tính năng đồng bộ hóa trong Chrome trên Android
 • Đăng nhập vào Chrome trên máy tính

Lưu các mật khẩu vào Tài khoản Google của bạn

Nếu tính năng Đề xuất lưu mật khẩu đang bật, bạn sẽ được nhắc lưu mật khẩu của mình khi đăng nhập vào các trang web và ứng dụng trên Android hoặc Chrome.

Để lưu mật khẩu của bạn cho một trang web hoặc ứng dụng, hãy chọn Lưu. Nếu đăng nhập vào thiết bị bằng nhiều Tài khoản Google, bạn có thể chọn tài khoản mà mình muốn lưu mật khẩu đó.

Bạn có thể quản lý các mật khẩu mà mình đã lưu bất cứ lúc nào tại passwords.google.com hoặc trong Chrome.

Quản lý tính năng đề xuất lưu mật khẩu

Bạn có thể cho phép Chrome ghi nhớ mật khẩu của các trang web và tự động đăng nhập bằng mật khẩu lưu trong Tài khoản Google của mình.

Tính năng "Đề xuất lưu mật khẩu" được bật theo mặc định và bạn có thể tắt hoặc bật lại tính năng này.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Mật khẩu và tự động điền sau đó Trình quản lý mật khẩu của Google.
 3. Ở bên trái, hãy chọn Cài đặt.
 4. Bật hoặc tắt tính năng Đề xuất lưu mật khẩu.

Quản lý tính năng đề xuất lưu mật khẩu cho các trang web hoặc ứng dụng cụ thể

Bạn có thể chọn không bao giờ lưu mật khẩu cho các trang web cụ thể. Khi bạn được nhắc lưu mật khẩu, hãy chọn Không bao giờ. Bạn sẽ không thấy đề xuất lưu mật khẩu đó nữa.

Bạn có thể xem hoặc quản lý các trang web không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu:

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Mật khẩu và tự động điền sau đó Trình quản lý mật khẩu của Google.
 3. Ở bên trái, hãy chọn Cài đặt.
 4. Trong phần "Trang web và ứng dụng bị từ chối", hãy tìm các trang web không bao giờ đề xuất lưu mật khẩu. Để xoá một trang web, hãy chọn biểu tượng Xoá Xóa.

Quản lý tính năng tự động đăng nhập

Bạn có thể tự động đăng nhập vào các trang web và ứng dụng bằng thông tin mình đã lưu. Nếu bạn muốn Chrome yêu cầu xác nhận trước khi bạn đăng nhập vào một trang web hoặc ứng dụng, hãy tắt tuỳ chọn Đăng nhập tự động.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn biểu tượng Tuỳ chọn khác Sắp xếp sau đó Mật khẩu và tự động điền sau đó Trình quản lý mật khẩu của Google.
 3. Ở bên trái, hãy chọn Cài đặt.
 4. Bật hoặc tắt tuỳ chọn Đăng nhập tự động.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11332489603716251045
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
237