Använda samma lösenord på alla enheter

Du kan logga in i appar på olika enheter med sparade lösenord i Google-kontot om du gör något av följande:

 • aktiverar synkronisering i Chrome på Android
 • loggar in i Chrome på datorn

Spara lösenord i Google-kontot

Om Erbjud att spara lösenord har aktiverats får du förslag om att spara lösenord när du loggar in på webbplatser och i appar i Android och Chrome.

Välj Spara om du vill spara webbplatsens eller appens lösenord. Om du är inloggad på flera Google-konton på enheten kan du välja i vilket konto du vill spara lösenordet.

Du kan när som helst hantera de sparade lösenorden på passwords.google.com eller i Chrome.

Hantera erbjudanden om att spara lösenord

Chrome kan komma ihåg lösenorden för webbplatser och logga in dig automatiskt med hjälp av lösenorden som har sparats i Google-kontot.

Erbjud att spara lösenord är aktiverat som standard. Du kan inaktivera det och återaktivera det.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Ordna uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Inställningar till vänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Hantera erbjudanden om att spara lösenord för enskilda webbplatser eller appar

Du kan ange att lösenordet aldrig ska sparas för enskilda webbplatser. När du uppmanas att spara lösenordet väljer du Aldrig. Då visas inte frågan om att spara det lösenordet igen.

Så här visar och hanterar du webbplatser som lösenordet aldrig ska sparas för:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Ordna uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Inställningar till vänster.
 4. Du kan se vilka webbplatser som inte erbjuder dig att spara lösenord under Avvisade webbplatser och appar. Välj Ta bort Ta bort om du vill ta bort en webbplats.

Hantera automatisk inloggning

Du kan logga in på webbplatser och i appar automatiskt med hjälp av uppgifter som du har sparat. Om du vill att Chrome ska be om bekräftelse innan du loggar in på en webbplats eller i en app inaktiverar du Logga in automatiskt.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Välj Mer Ordna uppe till höger följt av Lösenord och autofyll följt av Google Lösenordshantering.
 3. Välj Inställningar till vänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Logga in automatiskt.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1792735954669307817
true