Använda samma lösenord på alla enheter

Du kan logga in i appar på olika enheter med sparade lösenord i Google-kontot om du gör något av följande:

 • aktiverar synkronisering i Chrome på Android
 • loggar in i Chrome på datorn

Spara lösenord i Google-kontot

Om Erbjud att spara lösenord har aktiverats får du förslag om att spara lösenord när du loggar in på webbplatser och i appar i Android och Chrome.

Välj Spara om du vill spara webbplatsens eller appens lösenord. Om du har loggat in på fler än ett Google-konto på Android-enheten kan du välja i vilket konto lösenordet ska sparas.

Du kan när som helst hantera de sparade lösenorden på passwords.google.com eller i Chrome.

Hantera erbjudanden om att spara lösenord

Chrome kan komma ihåg lösenorden för webbplatser och logga in dig automatiskt med hjälp av lösenorden som har sparats i Google-kontot.

Erbjud att spara lösenord är aktiverat som standard. Du kan inaktivera det och återaktivera det.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
  • Om du inte hittar ikonen Lösenord klickar du på Mer Ordna uppe till höger på skärmen följt av Inställningar följt av Autofyll följt av Lösenord.
 3. Aktivera eller inaktivera Erbjud att spara lösenord.

Hantera erbjudanden om att spara lösenord för enskilda webbplatser eller appar

Du kan ange att lösenordet aldrig ska sparas för enskilda webbplatser. När du uppmanas att spara lösenordet väljer du Aldrig. Då visas inte frågan om att spara det lösenordet igen.

Så här visar och hanterar du webbplatser som lösenordet aldrig ska sparas för:

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
 3. Under Aldrig sparat visas de webbplatser som lösenordet aldrig ska sparas för. Klicka på Ta bort Ta bort om du vill ta bort en webbplats.

Hantera automatisk inloggning

Du kan logga in på webbplatser och i appar automatiskt med hjälp av uppgifter som du har sparat. Du kan även inaktivera Automatiskt inloggning om du vill bekräfta innan du loggar in.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Profil Profil uppe till höger följt av Lösenord Lösenord.
 3. Aktivera eller inaktivera Automatisk inloggning.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
237
false
false