Synchronizowanie haseł na wszystkich urządzeniach

Używając funkcji Smart Lock na hasła, możesz logować się na różnych urządzeniach przy użyciu zapisanych haseł. Gdy zalogujesz się w Chrome lub na urządzeniu z Androidem, Smart Lock będzie synchronizować hasła na Twoim koncie Google.

Hasło do aplikacji lub strony pojawi się tylko w określonej aplikacji lub na stronie. Dowiedz się więcej o zarządzaniu hasłami do stron.

Zapisywanie haseł na koncie Google

Jeśli funkcja Smart Lock na hasła jest włączona, podczas logowania się na stronach w Chrome lub do niektórych aplikacji na Androida będzie pojawiać się pytanie, czy chcesz zapisać dane logowania.

Aby zapisać hasło do strony lub aplikacji, kliknij Zapisz. Jeśli na swoim urządzeniu z Androidem logujesz się na więcej niż jedno konto Google, możesz wybrać, na którym koncie ma zostać zapisane hasło.

Zapisane hasła możesz wyświetlić w każdej chwili na stronie passwords.google.com lub w ustawieniach Chrome.

Włączanie funkcji Smart Lock na hasła

Funkcja Smart Lock na hasła jest domyślnie włączona, ale możesz ją wyłączyć (i włączyć z powrotem), wykonując te czynności:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Hasła i formularze” kliknij Zarządzaj hasłami.
 5. Włącz ustawienie. Wybór tej opcji umożliwia zapisywanie haseł do stron otwieranych w Chrome i logowanie się przy użyciu haseł zapisanych na koncie Google.
 6. Włącz Autologowanie. Wybór tej opcji umożliwia automatyczne logowanie się w zgodnych aplikacjach i na stronach połączonych z kontem Google na wszystkich Twoich urządzeniach.

Wyłączanie funkcji Smart Lock na hasła w przypadku określonych stron lub aplikacji

Możesz zdecydować, by hasła do określonych stron nigdy nie były zapisywane. Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem o zapisanie hasła przez funkcję Smart Lock, wybierz Nigdy. Propozycja zapisania tego hasła więcej się nie wyświetli.

Możesz wyświetlić strony, w przypadku których nigdy nie będzie się pojawiać pytanie o zapisanie hasła, możesz też nimi zarządzać:

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Hasła i formularze” kliknij Zarządzaj hasłami.
 5. W sekcji „Nigdy nie zapisane” zobaczysz strony internetowe, które nigdy nie zaproponują zapisania hasła. Aby usunąć stronę, kliknij Więcej Więcej a następnie Usuń Usuń.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?