Paroļu sinhronizācija jūsu ierīcēs

Varat uzmantot savā Google kontā saglabātās paroles, lai dažādās ierīcēs pierakstītos lietotnēs un vietnēs, kad

Paroļu saglabāšana Google kontā

Ja ir ieslēgta funkcija Piedāvājums saglabāt paroles, katru reizi, kad Android ierīcē vai pārlūkā Chrome pierakstīsieties vietnēs vai lietotnēs, tiks rādīta uzvedne ar aicinājumu saglabāt paroli.

Lai saglabātu vietnes vai lietotnes paroli, atlasiet vienumu Saglabāt. Ja savā Android ierīcē esat pierakstījies vairākos Google kontos, varat izvēlēties, kurā kontā saglabāt paroli.

Saglabātās paroles jebkurā laikā varat pārvaldīt vietnē passwords.google.com vai pārlūkā Chrome.

Paroļu saglabāšanas piedāvājumu pārvaldība

Pārlūkā Chrome varat atļaut atcerēties vietņu paroles un automātiski pierakstīt jūs, izmantojot Google kontā saglabātās paroles.

Funkcija Piedāvājums saglabāt paroles ir ieslēgta pēc noklusējuma, bet varat to izslēgt vai ieslēgt atkārtoti.

  1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
  2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Profils Profils un pēc tam Paroles.
  3. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Piedāvājums saglabāt paroles.

Paroļu saglabāšanas piedāvājumu pārvaldība konkrētām vietnēm vai lietotnēm

Varat iestatīt, lai nekad netiktu saglabātas konkrētu vietņu paroles. Kad tiek rādīts aicinājums saglabāt paroli, atlasiet Nekad. Turpmāk vairs netiks rādīts piedāvājums saglabāt šo paroli.

Varat skatīt vai pārvaldīt vietnes, kurās nekad netiks piedāvāts saglabāt paroles.

  1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
  2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Profils Profils un pēc tam Paroles.
  3. Sadaļā “Netiek saglabātas” skatiet vietnes, kurās nekad netiks piedāvāts saglabāt paroles. Lai noņemtu kādu vietni, noklikšķiniet uz Noņemt Noņemt.

Automātiskās pierakstīšanās pārvaldība

Izmantojot saglabāto informāciju, varat automātiski pierakstīties vietnēs un lietotnēs. Ja tomēr pierakstoties vēlaties apstiprināt šo informāciju, varat izslēgt funkciju Automātiska pierakstīšanās.

  1. Datorā atveriet pārlūku Chrome.
  2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Profils Profils un pēc tam Paroles.
  3. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Automātiska pierakstīšanās.