שימוש בסיסמאות בכל המכשירים

בעזרת סיסמאות שנשמרו בחשבון Google אפשר להיכנס אל אפליקציות ואתרים במכשירים שונים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם הפעלתם את הסנכרון ב-Chrome ב-Android
 • אם נכנסתם ל-Chrome במחשב

איך שומרים סיסמאות בחשבון Google

אם האפשרות הצעה לשמירת סיסמאות פועלת, תופיע בקשה לשמור את הסיסמה כשאתם נכנסים אל אתרים ואפליקציות ב-Android או Chrome.

כדי לשמור את הסיסמה לאתר או לאפליקציה, בוחרים באפשרות שמירה. אם יש לכם יותר מחשבון Google אחד שאליו התחברתם במכשיר ה-Android, תוכלו לבחור בחשבון שבו אתם רוצים לשמור את הסיסמה.

את הסיסמאות שנשמרו תוכלו לנהל בכל שלב בכתובת passwords.google.com או ב-Chrome.

איך מנהלים את ההצעות לשמירת הסיסמאות

אתם יכולים לאפשר ל-Chrome לשמור סיסמאות לאתרים, ולהיכנס אליהם באופן אוטומטי באמצעות הסיסמאות שנשמרו בחשבון Google.

האפשרות 'הצעה לשמירת סיסמאות' פועלת כברירת מחדל, ואפשר להשבית או להפעיל אותה מחדש.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על Googleואז ניהול חשבון Google שלך.
 3. גוללים ימינה בחלק העליון של המסך.
 4. מקישים על אבטחה.
 5. גוללים למטה לקטע 'כניסה לאתרים אחרים'.
 6. מקישים על מנהל הסיסמאות ואז סמל ההגדרות הגדרות.
 7. מפעילים או מכבים את האפשרות הצעה לשמירת סיסמאות.

ניהול הצעות לשמירת סיסמאות בשביל אפליקציות ספציפיות

אתם יכולים לקבוע שאף פעם לא יישמרו סיסמאות לאפליקציות ספציפיות המותקנות במכשיר. כשתתבקשו לשמור סיסמה, אתם יכולים לבחור באפשרות לעולם לא. לאחר מכן, לא תוצג יותר הצעה לשמור את הסיסמה הזו.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על Googleואז ניהול חשבון Google שלך.
 3. גוללים ימינה בחלק העליון של המסך.
 4. מקישים על אבטחה.
 5. גוללים למטה לקטע 'כניסה לאתרים אחרים'.
 6. מקישים על מנהל הסיסמאות ואז סמל ההגדרות הגדרות.
 7. גוללים למטה לקטע 'אתרים ואפליקציות שנדחו'.
 8. מכאן אפשר לבצע את הפעולות הבאות:
  • לחסום הצעות לשמירת סיסמאות באפליקציה ספציפית: מקישים על סמל ההוספה הוספת משתמש ובוחרים את האפליקציה שרוצים לחסום.
  • לבטל את החסימה של הצעות לשמירת סיסמאות באפליקציה ספציפית: לצד האפליקציה שרוצים לבטל את החסימה שלה, מקישים על סמל ההסרה הסרה.

ניהול הכניסה האוטומטית

אתם יכולים להיכנס באופן אוטומטי אל אתרים ואפליקציות באמצעות המידע ששמרתם. אתם יכולים גם להשבית את הכניסה האוטומטית, אם אתם רוצים לתת אישור לכל כניסה.

 1. בטלפון או בטאבלט עם Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על Googleואז ניהול חשבון Google שלך.
 3. גוללים ימינה בחלק העליון של המסך.
 4. מקישים על אבטחה.
 5. גוללים למטה לקטע 'כניסה לאתרים אחרים'.
 6. מקישים על מנהל הסיסמאות ואז סמל ההגדרות הגדרות.
 7. מפעילים או משביתים את האפשרות כניסה אוטומטית.
Android מחשב
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
false
false
true
237
false
false