Upotreba zaporki na svim vašim uređajima

Možete se prijavljivati u aplikacije i na web-lokacije na različitim uređajima koristeći se zaporkama spremljenim na Google račun i to:

 • uključivanjem sinkronizacije u Chromeu na Androidu
 • prijavom u Chrome na računalu.

Spremanje zaporki na Google račun

Ako je opcija Ponudi spremanje zaporki uključena, spremanje zaporke ponudit će se kad se prijavite na web-lokacije i u aplikacije na Androidu ili Chromeu.

Da biste spremili zaporku za web-lokaciju ili aplikaciju, odaberite Spremi. Ako se na Android uređaju prijavljujete na više Google računa, možete odabrati račun na koji želite spremiti zaporku.

Spremljenim zaporkama uvijek možete upravljati na stranici passwords.google.com ili u Chromeu.

Upravljanje ponudama za spremanje zaporki

Chromeu možete dopustiti da zapamti zaporke za web-lokacije i automatski vas prijavi pomoću zaporki spremljenih na vaš Google račun.

Opcija Ponudi spremanje zaporki uključena je prema zadanim postavkama i možete je isključiti i ponovo uključiti.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. Uključite ili isključite opciju Ponudi spremanje zaporki.

Upravljanje ponudama za spremanje zaporki za određene web-lokacije ili aplikacije

Za određene web-lokacije možete odabrati da se zaporke nikad ne spremaju. Kad vam se ponudi spremanje zaporke, odaberite Nikad. Više vam se nikad neće ponuditi spremanje te zaporke.

Web-lokacije za koje se više neće nuditi spremanje zaporki možete pregledati ili njima upravljati na sljedeći način:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. U odjeljku "Zaporke se nikad ne spremaju" pogledajte web-lokacije koje nikad neće nuditi spremanje zaporki. Da biste uklonili neku web-lokaciju, kliknite Ukloni Ukloni.

Upravljanje automatskom prijavom

Pomoću spremljenih podataka možete se automatski prijaviti na web-lokacije i u aplikacije. Automatsku prijavu možete i isključiti ako želite pružiti potvrdu prije prijave.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke.
 3. Uključite ili isključite opciju Automatska prijava.