همگام‌سازی گذرواژه‌ها در همه دستگاه‌ها

در موارد زیر می‌توانید با استفاده از گذرواژه‌های ذخیره‌شده در حساب Google به سیستم برنامه‌ها و سایت‌ها در دستگاه‌های مختلف وارد شوید:

ذخیره گذرواژه‌ها در حساب Google

اگر پیشنهاد برای ذخیره گذرواژه‌ها روشن باشد، از شما درخواست می‌شود هنگام ورود به سیستم سایت‌ها و برنامه‌ها در Android یا Chrome گذرواژه‌هایتان را ذخیره کنید.

برای اینکه گذرواژه‌تان برای آن سایت یا برنامه ذخیره شود، ذخیره را انتخاب کنید. اگر بیشتر از یک حساب Google را به سیستم دستگاه Android وارد کرده‌اید، می‌توانید حساب موردنظرتان را برای ذخیره شدن گذرواژه انتخاب کنید.

هرزمان خواستید می‌توانید گذرواژه‌های ذخیره‌شده‌تان را در passwords.google.com یا Chrome مدیریت کنید.

مدیریت پیشنهادها برای ذخیره گذرواژه‌ها

می‌توانید به Chrome اجازه دهید گذرواژه‌های سایت‌ها را به‌خاطر بسپارد و با استفاده از گذرواژه‌های ذخیره‌شده در حساب Google، شما را به‌طور خودکار به سیستم وارد کند.

پیشنهاد ذخیره گذرواژه به‌طور پیش‌فرض روشن است و می‌توانید آن را خاموش یا دوباره روشن کنید.

  1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
  2. در بالا چپ، روی «نمایه» نمایه و سپس گذرواژه‌ها کلیک کنید؛
  3. پیشنهاد برای ذخیره گذرواژه‌ها را روشن یا خاموش کنید.

مدیریت پیشنهادها برای ذخیره گذرواژه‌های سایت‌ها یا برنامه‌های خاص

می‌توانید انتخاب کنید گذرواژه‌های سایت‌های خاصی هرگز ذخیره نشود. وقتی درخواست شد گذرواژه‌ای را ذخیره کنید، هرگز را انتخاب کنید. دیگر پیشنهادی برای ذخیره آن گذرواژه نخواهید دید.

می‌توانید سایت‌هایی را مشاهده یا مدیریت کنید که هرگز ذخیره شدن گذرواژه را پیشنهاد نخواهند داد:

  1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
  2. در بالا چپ، روی «نمایه» نمایه و سپس گذرواژه‌ها کلیک کنید؛
  3. در بخش «هرگز ذخیره نشود»، سایت‌هایی را می‌بینید که هرگز برای ذخیره شدن گذرواژه، پیشنهاد نمی‌دهد. برای برداشتن هر سایت، روی «برداشتن» برداشتن کلیک کنید.

مدیریت ورود به سیستم خودکار

می‌توانید با استفاده از اطلاعاتی که ذخیره کرده‌اید، به‌طور خودکار به سیستم سایت‌ها و برنامه‌ها وارد شوید. اگر می‌خواهید قبل از ورود به سیستم تأییدیه ارائه دهید، می‌توانید ورود به سیستم خودکار را نیز خاموش کنید.

  1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
  2. در بالا چپ، روی «نمایه» نمایه و سپس گذرواژه‌ها کلیک کنید؛
  3. ورود به سیستم خودکار را روشن یا خاموش کنید.
رایانه Android