Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Websiterechten wijzigen

Wanneer u een website bezoekt, kunt u de cookie-instellingen en siterechten gemakkelijk controleren en aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de toegang van een site tot uw locatie verwijderen.

 1. Open Chrome en ga naar een webpagina.
 2. Klik links van het webadres op het pictogram dat wordt weergegeven: Hangslot Vergrendelen, Info Informatie of Gevaarlijk Gevaarlijk.
 3. De details en rechten van de site worden weergegeven.

Cookies controleren

Onder Cookies kunt u de cookies bekijken die worden gebruikt door de webpagina die u momenteel bezoekt. Cookies zijn bestanden die worden gemaakt door websites die u heeft bezocht, om browsegegevens zoals uw sitevoorkeuren of uw profielgegevens op te slaan. Cookies worden standaard toegestaan.

Meer informatie over het beheren van cookies.

Rechten wijzigen

De rechten worden weergegeven die zijn verleend aan de website die u bezoekt. Klik op de pijlen Pijlen om de rechten aan te passen.

 • Locatie. Chrome vraagt u standaard of een site uw exacte locatiegegevens mag bekijken. Meer informatie over het delen van uw locatie.
 • Camera. Sommige sites vragen mogelijk toegang tot uw camera en microfoon. Meer informatie over toegang tot uw camera en microfoon.
 • Microfoon. Sommige sites vragen mogelijk toegang tot uw camera en microfoon. Meer informatie over toegang tot uw camera en microfoon.
 • Meldingen. Sommige websites, zoals Google Agenda, kunnen meldingen weergeven. Chrome vraagt u standaard of een site meldingen mag weergeven. Meer informatie over meldingen.
 • JavaScript. JavaScript wordt gebruikt om sites interactiever te maken. Als u JavaScript uitschakelt, werken sommige sites niet goed.
 • Flash. Met de Adobe Flash-plug-in kunt u audio- en videocontent afspelen. Chrome vraagt u standaard of u Flash wilt uitvoeren wanneer u een pagina met Flash bezoekt. Meer informatie over het gebruik van Flash.
 • Afbeeldingen. Afbeeldingen worden standaard toegestaan. Als u afbeeldingen wilt blokkeren, kiest u 'Altijd blokkeren op deze site'.
 • Pop-ups. Pop-ups worden standaard geblokkeerd, zodat ze niet automatisch worden weergegeven. Meer informatie over het beheren van pop-ups.
 • Synchronisatie op de achtergrond. Als uw apparaat offline gaat tijdens een taak (zoals het verzenden van een chatbericht of het uploaden van een foto), kunnen sommige sites de taak voltooien zodra het apparaat weer online is. De synchronisatie vindt plaats op de achtergrond, zelfs als u de website verlaat.
 • Automatische downloads. Het is mogelijk dat u meerdere bestanden van een site wilt downloaden. U kunt ervoor kiezen deze bestanden automatisch te downloaden.
 • Volledige controle voor MIDI-apparaten. Sommige websites willen mogelijk SysEx-berichten (System Exclusive) gebruiken om volledige toegang te krijgen tot MIDI-apparaten (Musical Instrument Digital Interface).

Gerelateerde artikelen

Megan is Google Chrome-expert en auteur van deze Help-pagina. Help haar dit artikel te verbeteren door hieronder feedback achter te laten.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?