Διόρθωση βίντεο και παιχνιδιών που δεν αναπαράγονται ή δεν λειτουργούν

Εάν ένα βίντεο YouTube, ένα παιχνίδι στο Facebook ή κάποιο άλλο μέσο δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να το διορθώσετε.

Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν σχετικά με:

 • Ένα βίντεο ή ένα παιχνίδι που δεν φορτώνεται
 • Ένα βίντεο ή ένα παιχνίδι που είναι κενό
 • Ένα γκρίζο πλαίσιο που εμφανίζεται αντί για ένα βίντεο ή ένα παιχνίδι
 • Το Chrome παγώνει ή παρουσιάζει σφάλμα κατά τη φόρτωση ενός βίντεο ή παιχνιδιού

Σημαντικό: Από το 2021, η Adobe σταματά να υποστηρίζει την προσθήκη Flash Player. Δεν θα γίνεται πλέον αναπαραγωγή περιεχομένου Flash, συμπεριλαμβανομένου του ήχου και του βίντεο, σε καμία έκδοση του Chrome.

Επισκεφτείτε το ιστολόγιο του Chrome, για να μάθετε περισσότερα.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε την JavaScript

Ορισμένα μέσα απαιτούν JavaScript. Τα βίντεο στο YouTube, για παράδειγμα, δεν μπορούν να προβληθούν χωρίς JavaScript.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Απόρρητο και ασφάλεια και μετά Ρυθμίσεις ιστοτόπου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή JavaScript και μετά Οι ιστότοποι μπορούν να χρησιμοποιούν JavaScript.
 5. Επιστρέψτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Βήμα 2: Ελέγξτε τις επεκτάσεις, τις προσθήκες, την κρυφή μνήμη και τα cookie

Ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με βίντεο ή παιχνίδια ενδέχεται να οφείλονται στις επεκτάσεις ή στις προσθήκες του Chrome ή σε περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί στην κρυφή μνήμη ή στα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης.
 3. Στο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης, μεταβείτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι.
Εάν το βίντεο ή το παιχνίδι λειτουργεί
 1. Κλείστε το παράθυρο ανώνυμης περιήγησης και επιστρέψτε σε ένα κανονικό παράθυρο του Chrome.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Περισσότερα εργαλεία και μετά Επεκτάσεις.
 3. Απενεργοποιήστε όλες τις επεκτάσεις σας.
 4. Μεταβείτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Εάν το βίντεο ή το παιχνίδι λειτουργεί, δοκιμάστε κάθε επέκταση ξεχωριστά:

 1. Ενεργοποιήστε μια επέκταση.
 2. Μεταβείτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.
 3. Εάν γίνει εκκίνηση του βίντεο ή του παιχνιδιού, δοκιμάστε την επόμενη επέκταση.
 4. Όταν εντοπίσετε την επέκταση που προκαλεί το πρόβλημα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Εάν το βίντεο ή το παιχνίδι δεν λειτουργεί, μπορείτε να ενεργοποιήστε ξανά τις επεκτάσεις και να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης. Η διαγραφή των δεδομένων περιήγησης θα καταργήσει ορισμένες από τις ρυθμίσεις σας για ιστοτόπους. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαγραφή των δεδομένων περιήγησης.

 1. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Περισσότερα εργαλεία και μετά Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
 2. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται στο επάνω μέρος, επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα, όπως Τελευταία ώρα ή Τελευταίες 24 ώρες. Για να διαγράψετε τα πάντα, επιλέξτε Από την αρχή.
 3. Επιλέξτε Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη και Cookie και άλλα δεδομένα ιστοτόπων. Αποεπιλέξτε όλους τους άλλους τύπους πληροφοριών που δεν θέλετε να καταργήσετε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή δεδομένων περιήγησης.
Εάν το βίντεο ή το παιχνίδι δεν λειτουργεί
 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
  • Σε Chromebook, Linux και Mac: Κάντε κλικ στην Επαναφορά ρυθμίσεων και μετά Επαναφορά ρυθμίσεων στις αρχικές προεπιλογές και μετάΕπαναφορά ρυθμίσεων.
  • Σε Windows: Κάντε κλικ στην Επαναφορά και εκκαθάριση και μετά Επαναφορά ρυθμίσεων στις αρχικές προεπιλογές και μετά Επαναφορά ρυθμίσεων.
 3. Επιστρέψτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Βήμα 3: Ενημερώστε το Chrome

Μερικές φορές τα βίντεο και τα παιχνίδια απαιτούν την πιο πρόσφατη έκδοση του Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
 3. Επιλέξτε Ενημέρωση Google Chrome. Εάν δεν εμφανίζεται αυτό το κουμπί, χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση.
 5. Επιστρέψτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Βήμα 4: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του Chrome

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην Επαναφορά ρυθμίσεων και μετά Επαναφορά ρυθμίσεων στις αρχικές προεπιλογές και μετά Επαναφορά ρυθμίσεων.
 4. Επιστρέψτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαναφορά των ρυθμίσεων του Chrome.

Βήμα 5: Κάντε επαναφορά της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο

Το δίκτυο που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στο διαδίκτυο ίσως προκαλεί προβλήματα με το βίντεο ή το παιχνίδι.

 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
 2. Αποσυνδέστε το μόντεμ σας. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας είναι ξεχωριστή συσκευή, αποσυνδέστε τον.
 3. Περιμένετε για περίπου ένα λεπτό.
 4. Συνδέστε το μόντεμ και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες. Εάν ο ασύρματος δρομολογητής σας είναι ξεχωριστή συσκευή, συνδέστε τον ξανά και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες.
 5. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
 6. Επιστρέψτε στον ιστότοπο με το βίντεο ή το παιχνίδι. Επάνω αριστερά, κάντε κλικ στην Επανάληψη φόρτωσης Επανάληψη φόρτωσης.
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού