Duyệt web trên Chrome với tư cách khách

Ở chế độ Khách, bạn sẽ không xem hoặc thay đổi được bất kỳ thông tin nào khác của hồ sơ trên Chrome. Khi bạn thoát khỏi chế độ Khách, hoạt động duyệt web của bạn sẽ bị xóa khỏi máy tính.

Chế độ Khách thích hợp khi:

 • Cho những người khác mượn máy tính của bạn hoặc mượn máy tính của người khác.
 • Sử dụng máy tính công cộng như máy tính ở thư viện hoặc quán cà phê.

Nếu bạn muốn duyệt web riêng tư trên máy tính của riêng mình, hãy sử dụng chế độ Ẩn danh. Bạn sẽ xem thông tin và các tùy chọn cài đặt của mình mà không lưu bất kỳ lịch sử duyệt web nào.

Mở chế độ Khách

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.
 3. Nhấp vào Khách.

Lưu ý: Bạn sẽ không dùng được chế độ Khách nếu trên máy tính của bạn có người dùng được giám sát và mọi hồ sơ không được giám sát đang khóa.

Thoát khỏi chế độ Khách

Đóng cửa sổ duyệt web ở chế độ Khách.

Lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu trang web đều sẽ bị xóa.

Người khác có thể xem một số thông tin

Chế độ Khách không cho Chrome lưu hoạt động duyệt web của bạn.

 • Các trang web mà bạn truy cập, bao gồm cả quảng cáo và tài nguyên dùng trên các trang web đó
 • Các trang web mà bạn đăng nhập
 • Công ty, trường học của bạn hoặc bất cứ ai điều hành mạng mà bạn đang dùng
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn
 • Các công cụ tìm kiếm
  • Các công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung đề xuất tìm kiếm dựa trên vị trí hoặc hoạt động của bạn trong phiên duyệt web Ẩn danh hiện tại. Khi bạn tìm kiếm trên Google, chúng tôi sẽ luôn phỏng đoán khu vực khái quát mà bạn có mặt tại thời điểm tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về vị trí khi bạn tìm kiếm trên Google.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false