ท่องเว็บใน Chrome ในฐานะผู้มาเยือน

ในโหมดผู้มาเยือน คุณจะไม่เห็นหรือไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลของโปรไฟล์ Chrome อื่นๆ เมื่อออกจากโหมดผู้มาเยือน ระบบจะลบกิจกรรมการท่องเว็บของคุณออกจากคอมพิวเตอร์

โหมดผู้มาเยือนเหมาะสำหรับกรณีต่อไปนี้

  • การให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการยืมคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
  • การใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น ที่ห้องสมุดหรือร้านกาแฟ

หากต้องการท่องเว็บอย่างเป็นส่วนตัวในคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ให้ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน คุณจะเห็นข้อมูลและการตั้งค่าของคุณโดยไม่มีการบันทึกประวัติการท่องเว็บ

เปิดโหมดผู้มาเยือน

  1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. ที่ด้านขวาบน คลิก "โปรไฟล์" โปรไฟล์
  3. คลิกเปิดหน้าต่างผู้มาเยือน

หมายเหตุ: หากมีผู้ใช้ภายใต้การควบคุมดูแลในคอมพิวเตอร์ โหมดผู้มาเยือนจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อโปรไฟล์ภายใต้การควบคุมดูแลทั้งหมดล็อกอยู่ เรียนรู้วิธีล็อกโปรไฟล์

ออกจากโหมดผู้มาเยือน

ที่ด้านขวาบน ให้คลิกผู้มาเยือน โหมดผู้มาเยือน จากนั้น ออกจากโหมดผู้มาเยือน

ระบบจะลบประวัติการท่องเว็บ คุกกี้ และข้อมูลเว็บไซต์ของคุณ

ผู้อื่นจะมองเห็นข้อมูลบางอย่าง

เมื่อใช้โหมดผู้มาเยือน Chrome จะไม่บันทึกกิจกรรมการท่องเว็บของคุณ

ผู้อื่นอาจยังมองเห็นกิจกรรมของคุณ เช่น

  • เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม รวมถึงโฆษณาและทรัพยากรที่ใช้ในเว็บไซต์เหล่านั้น
  • นายจ้าง โรงเรียน หรือผู้ที่ควบคุมเครือข่ายที่คุณใช้อยู่
  • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีเพื่อใช้บริการเว็บ เช่น Gmail ระบบอาจบันทึกกิจกรรมการท่องเว็บไว้ในเว็บไซต์ที่จดจำบัญชีนั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร