Använda Chrome som gäst

I gästläget kan du varken se eller ändra informationen i andra Chrome-profiler. När du avslutar gästläget tas webbaktiviteten bort från datorn.

Gästläget är bra om

  • andra lånar din dator eller när du lånar någon annans dator
  • du använder en offentlig dator, till exempel på ett bibliotek eller ett kafé.

Om du vill surfa privat på din egen dator använder du inkognitoläget. Du ser din information och dina inställningar, men ingen webbhistorik sparas.

Öppna gästläget

  1. Öppna Chrome på datorn.
  2. Klicka på Profil Profil uppe till höger.
  3. Klicka på Öppna ett gästfönster.

Obs! Om det finns en kontrollerad användare på din dator går det inte att använda gästläget när alla profiler som inte är kontrollerade är låsta. Läs mer om hur du låser profilen.

Avsluta gästläget

Klicka på Gäst Gästläge uppe till höger följt av Avsluta gäst.

Webbhistoriken, cookies och annan webbplatsdata raderas.

Andra kan visa vissa uppgifter

Gästläget innebär att din webbaktivitet inte sparas i Chrome.

Din aktivitet kan fortfarande vara synlig för

  • webbplatser du besöker, inklusive annonser och resurser som används på dessa webbplatser
  • din arbetsgivare, skola eller någon som kör det nätverk du använder
  • internetleverantören

Om du loggar in på ett konto för att använda en webbtjänst, t.ex. Gmail, kan webbaktiviteten sparas på webbplatser som känner igen kontot.

Relaterade artiklar