Przeglądanie w Chrome w trybie gościa

W trybie gościa nie można zobaczyć ani zmienić informacji z żadnego innego profilu Chrome. Po zamknięciu trybu gościa z komputera zostaną usunięte informacje o przeglądanych stronach.

Tryb gościa najlepiej sprawdzi się, gdy:

  • pożyczasz innej osobie swój komputer lub korzystasz z komputera pożyczonego od kogoś;
  • korzystasz z komputera publicznego, np. w bibliotece lub kafejce.

Jeśli chcesz przeglądać internet prywatnie na swoim komputerze, użyj trybu incognito. Będziesz mieć dostęp do swoich informacji i ustawień, jednak historia przeglądania nie zostanie zapisana.

Włączanie trybu gościa

  1. Na komputerze otwórz Chrome.
  2. W prawym górnym rogu kliknij Profil Profil.
  3. Kliknij Otwórz okno trybu gościa.

Uwaga: jeśli z komputera korzysta nadzorowany użytkownik i wszystkie nienadzorowane profile są zablokowane, tryb gościa jest niedostępny. Dowiedz się, jak zablokować profil.

Wyłączanie trybu gościa

W prawym górnym rogu kliknij Gość Tryb gościa potem Zakończ sesję gościa.

Twoja historia przeglądania oraz pliki cookie i dane stron zostaną usunięte.

Inni mogą zobaczyć niektóre informacje

Gdy tryb gościa jest włączony, Chrome nie zapisuje aktywności związanej z przeglądaniem.

Twoja aktywność może być nadal widoczna dla:

  • stron internetowych, na które wchodzisz, w tym dla reklam oraz zasobów, z których korzystasz na tych stronach;
  • pracodawcy, szkoły lub innej organizacji albo osoby zarządzającej siecią, z której korzystasz;
  • dostawcy usług internetowych.

Jeśli zalogujesz się na konto, by korzystać z usługi internetowej takiej jak Gmail, Twoja aktywność związana z przeglądaniem może zostać zapisana w witrynach, które rozpoznają to konto.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?