Przeglądanie w Chrome w trybie gościa

Ważne: na stronach z informacjami poufnymi loguj się tylko na urządzeniach należących do osób, którym ufasz. Właściciele mogą uzyskać dostęp do Twoich danych.

W trybie gościa nie można zobaczyć ani zmienić informacji z żadnego innego profilu Chrome. Po zamknięciu trybu gościa z komputera zostaną usunięte informacje o przeglądanych stronach.

Tryb gościa jest potrzebny, gdy:

 • pożyczasz innej osobie swój komputer lub korzystasz z komputera pożyczonego od kogoś;
 • korzystasz z komputera publicznego, np. w bibliotece lub kafejce.

Jeśli chcesz przeglądać internet prywatnie na swoim komputerze, użyj trybu incognito. Będziesz mieć dostęp do swoich informacji i ustawień, jednak historia przeglądania nie zostanie zapisana.

Włączanie trybu gościa

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Profil Profil.
 3. Kliknij Gość.

Wskazówki:

 • Jeśli z komputera korzysta nadzorowany użytkownik i wszystkie nienadzorowane profile są zablokowane, tryb gościa jest niedostępny.

 • Tryb gościa nie jest dostępny na Chromebookach. Jak korzystać z Chromebooka jako gość

Wyłączanie trybu gościa

Zamknij okno przeglądania trybu gościa.

Twoja historia przeglądania oraz pliki cookie i dane stron zostaną usunięte.

Inni mogą zobaczyć niektóre informacje

W trybie gościa Chrome nie zapisuje w historii lokalnej Twojej aktywności związanej z przeglądaniem. Jeśli jednak logujesz się na stronach z informacjami poufnymi, rób to tylko na urządzeniach należących do osób, którym ufasz. Właściciele urządzeń mogą uzyskać dostęp do Twoich danych takich jak aktywność i lokalizacja. Dostęp do tych danych mogą też mieć:

 • strony internetowe, na które wchodzisz, w tym reklamy oraz zasoby, z których na nich korzystasz;
 • strony, na których się logujesz;
 • pracodawca, przedstawiciel szkoły lub inna osoba zarządzająca siecią, z której korzystasz;
 • dostawca usług internetowych;
 • wyszukiwarki.

Przydatne materiały

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne