Pregledavanje u Chromeu u načinu rada za goste

U načinu rada za goste ne možete vidjeti niti mijenjati podatke drugih profila u Chromeu. Kada napustite način rada za goste, vaše aktivnosti pregledavanja brišu se s računala.

Način rada za goste idealan je za sljedeće situacije:

  • kada svoje računalo trebate posuditi drugima ili kada trebate posuditi tuđe računalo
  • kada upotrebljavate javno računalo, na primjer u knjižnici ili kafiću.

Ako želite pregledavati privatno na vlastitom računalu, koristite anonimni način. Vidjet ćete svoje podatke i postavke bez spremanja povijesti pregledavanja.

Otvaranje načina rada za goste

  1. Na računalu otvorite Chrome.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil.
  3. Kliknite Otvori prozor u načinu rada za goste.

Napomena: ako na računalu imate nadziranog korisnika, način rada za goste nije dostupan kada su zaključani svi profili koji nisu nadzirani. Saznajte kako zaključati profil.

Napuštanje načina rada za goste

U gornjem desnom kutu kliknite Gost Način rada za goste a zatim Izlazak iz sesije gosta.

Vaša povijest pregledavanja, kolačići i podaci web-lokacije izbrisat će se.

Drugi mogu vidjeti neke podatke

Način rada za goste onemogućuje spremanje aktivnosti pregledavanja u Chromeu.

Vaše aktivnosti i dalje mogu biti vidljive:

  • web-lokacijama koje posjećujete, uključujući oglase i resurse korištene na tim web-lokacijama
  • vašem poslodavcu, školi ili drugoj osobi ili organizaciji koja vodi mrežu koju upotrebljavate
  • vašem davatelju internetskih usluga.

Ako se prijavite na račun da biste upotrebljavali web-uslugu, na primjer Gmail, vaša aktivnost pregledavanja može se spremati na web-lokacijama koje prepoznaju taj račun.

Povezani članci