Používání Chromu v roli hosta

V režimu hosta neuvidíte údaje žádného jiného profilu Chrome (a nebudete je moci změnit). Když režim hosta ukončíte, z počítače bude smazána vaše aktivita prohlížení.

Režim hosta je užitečný zejména v následujících případech:

  • Chcete někomu půjčit svůj počítač nebo jste si půjčili cizí počítač.
  • Používáte veřejný počítač (např. v knihovně nebo kavárně).

Chcete-li prohlížet internet soukromě pomocí vlastního počítače, použijte anonymní režim. Budete mít k dispozici své údaje a nastavení, ale nebude se ukládat historie prohlížení.

Aktivování režimu hosta

  1. V počítači spusťte Chrome.
  2. Vpravo nahoře klikněte na Profil Profil.
  3. Klikněte na Otevřít okno hosta.

Poznámka: Pokud byl do vašeho počítače přidán dozorovaný uživatel a všechny nedozorované profily jsou uzamknuty, režim hosta není k dispozici. Jak uzamknout profil

Opuštění režimu hosta

Vpravo nahoře klikněte na Host Režim hosta a pak Odhlásit hosta.

Vymaže se vaše historie prohlížení, soubory cookie a data webů.

Ostatní mohou vidět některé informace

Aktivita prohlížení v Chromu se v režimu hosta neukládá.

Kdo může nadále sledovat vaši aktivitu:

  • weby, které navštěvujete (včetně reklam a zdrojů na těchto webech),
  • váš zaměstnavatel či škola, případně provozovatel sítě, kterou používáte,
  • váš poskytovatel internetových služeb.

Pokud se přihlásíte k účtu za účelem použití webové služby (např. Gmailu), vaše aktivita prohlížení se může ukládat na webech, které příslušný účet rozpoznají.

Související články