Quản lý danh tính của thiết bị và nội dung được bảo vệ của bạn

Một số bản nhạc hoặc phim mà bạn tải xuống hay phát trực tuyến có thể được bảo vệ bởi bản quyền. Các trang web có nội dung được bảo vệ có thể yêu cầu xem thông tin về thiết bị của bạn trước khi bạn thấy nội dung được bảo vệ.

Xem nội dung được bảo vệ

Theo mặc định, khi bạn cố gắng phát nội dung phương tiện được bảo vệ, Chrome sẽ hỏi bạn liệu trang web có thể xem danh tính thiết bị của bạn hay không. Để xem nội dung, hãy cho phép trang web xem thông tin thiết bị của bạn bằng cách chọn Cho phép.

Nếu bạn không muốn các trang web này xem danh tính thiết bị của mình, hãy nhấn vào Chặn. Khi bạn cố gắng phát một số bản nhạc hoặc phim, bạn sẽ thấy lỗi hoặc nội dung phương tiện không phát.

Ngăn các trang web xem thông tin thiết bị của bạn

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Cài đặt trang web sau đó Phương tiện sau đó Nội dung được bảo vệ.
  4. Bật Nội dung được bảo vệ.

Xóa thông tin mà bạn đã cung cấp cho một trang web

Nếu bạn cho phép một trang web nhận ra thiết bị của mình, bạn có thể xóa thông tin bạn đã cung cấp cho trang web đó. Thiết bị của bạn sẽ tạo ra bằng chứng xác thực mới.

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Ở bên phải thanh địa chỉ, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
  3. Nhấn vào Cài đặt trang web sau đó Phương tiện sau đó Nội dung được bảo vệ.
  4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Đặt lại thông tin đăng nhập thiết bị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false
false