Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Tạo hồ sơ được giám sát trên Chrome

Bạn có thể kiểm soát và xem các trang web mà một người nào đó truy cập bằng cách tạo hồ sơ được giám sát cho họ. Bạn có thể làm những việc sau đây với hồ sơ được giám sát:

 • Xem người dùng đã truy cập những trang web nào
 • Chặn trang web
 • Ngăn người dùng cài đặt ứng dụng và tiện ích
 • Bật Tìm kiếm an toàn (được bật theo mặc định)
 • Thay đổi cài đặt của người dùng

Ví dụ: bạn có thể tạo hồ sơ được giám sát cho thành viên gia đình để giới hạn những việc họ có thể làm khi sử dụng Chrome. Hồ sơ được giám sát trên Chrome không cấp quyền truy cập vào các sản phẩm khác của Google như Gmail, Google+ và Drive.

Thêm hồ sơ được giám sát

Máy tính
 1. Mở Chrome.
 2. Đăng nhập vào Chrome.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào nút có tên bạn hoặc biểu tượng Mọi người Mọi người.
 4. Nhấp vào Quản lý mọi người.
 5. Nhấp vào Thêm người.
 6. Chọn ảnh và tên.
 7. Chọn hộp bên cạnh tùy chọn "Giám sát người này để kiểm soát và xem các trang web mà họ truy cập từ [Tài khoản Google của bạn]".
 8. Nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 9. Chọn tài khoản của bạn.
 10. Tùy chọn: Nếu bạn muốn sử dụng lại cài đặt từ hồ sơ được giám sát khác, hãy nhấp vào Nhập một người dùng được giám sát hiện có.
 11. Nhấp vào Lưu.
  • Để mở hồ sơ được giám sát mới, hãy nhấp vào Chuyển sang [người dùng được giám sát].
  • Để quay lại hồ sơ của bạn, hãy nhấp vào OK.
Chromebook

Bước 1: Bật hồ sơ được giám sát

 1. Đăng nhập vào tài khoản của chủ sở hữu của Chromebook.
 2. Nhấp vào ảnh tài khoản của bạn.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Trong phần "Mọi người", nhấp vào Quản lý người khác.
 5. Bật Bật người dùng được giám sát.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hoặc trường học thì bạn không thể bật tính năng hồ sơ được giám sát.

Bước 2: Thêm hồ sơ được giám sát

 1. Nhấp vào ảnh tài khoản, sau đó nhấp vào Đăng xuất.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm tiếp đến Thêm người dùng được giám sát.
 3. Nhấp vào Tạo người dùng được giám sát.
 4. Chọn tài khoản sẽ quản lý hồ sơ được giám sát.
 5. Nhập mật khẩu tài khoản và nhấp vào Tiếp theo.
 6. Chọn tên, mật khẩu và ảnh.
 7. Tùy chọn: Nếu bạn muốn sử dụng lại cài đặt từ hồ sơ được giám sát khác, hãy nhấp vào Nhập một người dùng được giám sát hiện có.
 8. Nhấp vào Tiếp theo.
 9. Bạn sẽ thấy thông báo xác nhận rằng hồ sơ đã được tạo. Nhấp vào OK.

Chặn trang web

Theo mặc định, người dùng được giám sát có thể truy cập vào bất kỳ trang web nào nhưng bạn có thể ngăn họ truy cập những trang web cụ thể.

 1. Truy cập vào chrome.com/manage.
 2. Chọn một người dùng được giám sát.
 3. Trong phần "Quyền", nhấp vào Quản lý.
 4. Để chặn các trang web cho người đó, hãy chọn một danh mục bên dưới:
Chặn trang web cụ thể
 1. Trong "Cho phép", hãy chọn Tất cả các trang web.
 2. Trong "Các trang web bị chặn", hãy nhập trang web mà bạn muốn chặn. Ví dụ: www.google.com.
 3. Trong "Hành vi", hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Chặn toàn bộ miền: Người dùng được giám sát sẽ không thấy bất kỳ trang web nào từ miền "google", chẳng hạn như mail.google.comwww.google.de.
  • Cho phép một số miền phụ: Người dùng được giám sát có thể thấy các địa chỉ web cụ thể mà bạn phê duyệt thuộc về www.google.com. Ví dụ: nếu bạn đánh dấu images.google.com là đã phê duyệt thì người dùng được giám sát có thể mở images.google.com nhưng không thể mở google.com/images.
  • Chỉ chặn địa chỉ này: Người dùng được giám sát sẽ không thấy www.google.com, nhưng có thể thấy www.google.co.uk.
 4. Nhấp vào OK.

Mẹo: Hãy sử dụng dấu hoa thị để bao gồm mọi phiên bản của địa chỉ web. Ví dụ: để chặn các phiên bản dành cho một quốc gia cụ thể của www.google.com (như www.google.co.uk), hãy nhập www.google.*.

Chặn tất cả trang web với một vài ngoại lệ
 1. Trong "Cho phép", hãy chọn Chỉ những trang web được phê duyệt.
 2. Trong "Các trang web được phê duyệt", hãy nhập URL trang web. Ví dụ: www.google.com.
 3. Trong "Hành vi", hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Cho phép toàn bộ miền: Người dùng được giám sát có thể thấy mọi trang web từ miền "google", chẳng hạn như mail.google.comwww.google.de.
  • Chặn một số miền phụ: Người dùng được giám sát sẽ thấy tất cả địa chỉ web thuộc về www.google.com trừ những địa chỉ mà bạn chặn. Ví dụ: nếu bạn chặn images.google.com, người dùng được giám sát vẫn có thể thấy news.google.com.
  • Chỉ cho phép địa chỉ này: Người dùng được giám sát có thể thấy mọi trang web có www.google.com nhưng không thể thấy www.google.co.uk.
 4. Nhấp vào OK.

Mẹo: Hãy sử dụng dấu hoa thị để bao gồm mọi phiên bản địa chỉ web. Ví dụ: để chặn các phiên bản dành cho một quốc gia cụ thể của www.google.com (như www.google.co.uk), hãy nhập www.google.*.

Ngăn chuyển đổi hồ sơ được giám sát thành hồ sơ không được giám sát

Bạn có thể khóa hồ sơ để giữ bí mật thông tin, mật khẩu và dấu trang của mình khỏi những người dùng khác.

 1. Mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào nút có tên của bạn.
 3. Nhấp vào Thoát và khóa chặn trẻ em.

Để chuyển sang hồ sơ của bạn, bạn cần đăng nhập bằng mật khẩu Google.

Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, hãy dùng chung máy tính với những người bạn tin tưởng. Tùy chọn "Thoát và khóa chặn trẻ em" giúp bảo vệ quyền riêng tư của bạn nhưng khóa chặn trẻ em không phải là biện pháp bảo mật mạnh để chống lại những người lạ.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi tạo hồ sơ được giám sát, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Chrome bằng Tài khoản Google của mình. Hãy tìm hiểu thêm về cách đăng nhập vào Chrome.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?