Đặt lại cài đặt Chrome về mặc định

Bạn có thể khôi phục cài đặt của trình duyệt Chrome bất cứ lúc nào. Bạn có thể phải thực hiện việc này nếu ứng dụng hoặc tiện ích bạn cài đặt đã thay đổi cài đặt mà bạn không biết. Dấu trang và mật khẩu mà bạn đã lưu sẽ không bị xóa hoặc thay đổi.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Khác sau đó Cài đặt.
 3. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng.
  • Chromebook, Linux và Mac: Trong phần "Reset Settings" (Đặt lại cài đặt), hãy nhấp vào Restore settings to their original defaults sau đó Reset Settings (Khôi phục cài đặt về mặc định ban đầu > Đặt lại cài đặt).
  • Windows: Trong phần "Reset and cleanup” (Đặt lại và dọn dẹp), hãy nhấp vào Reset Settings sau đó Reset Settings (Đặt lại cài đặt > Đặt lại cài đặt).

Các bước này sẽ không giúp đặt lại toàn bộ. Ví dụ: một số cài đặt như phông chữ hoặc trợ năng sẽ không bị xóa. Để tạo một hồ sơ người dùng mới, hãy thêm người dùng mới trong Chrome.

Những mục sẽ thay đổi khi bạn khôi phục các tùy chọn cài đặt 

Trên hồ sơ Chrome của bạn, những tùy chọn cài đặt sau sẽ thay đổi sang tùy chọn cài đặt mặc định trên tất cả các thiết bị mà bạn đã đăng nhập: 

Khắc phục sự cố đặt lại

Menu Cài đặt biến mất hoặc không mở

Nếu menu cài đặt không mở hoặc không có ở đó, Chrome có thể gặp sự cố. Để khắc phục, hãy gỡ cài đặt Chrome, sau đó tải lại Chrome xuống từ google.com/chrome rồi cài đặt lại.

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, có thể bạn đã cài đặt chương trình đang thay đổi cài đặt Google Chrome của bạn. Tìm hiểu thêm về các chương trình gây ra thay đổi cài đặt không mong muốn.

Chrome đặt lại cài đặt trình duyệt của tôi

Đôi khi, các chương trình mà bạn cài đặt có thể thay đổi cài đặt Chrome mà bạn không biết. Vì sự an toàn của bạn, trình duyệt sẽ kiểm tra xem liệu các cài đặt của bạn có bị thay đổi hay không mỗi lần bạn khởi chạy Chrome. Nếu nhận thấy có điều gì đó không ổn, Chrome sẽ tự động đặt lại về cài đặt gốc.

Những cài đặt có thể tự động được đặt lại:

 • Công cụ tìm kiếm mặc định
 • Trang chủ
 • Trang khởi động
 • Tab được ghim
 • Tiện ích

Chrome sẽ vẫn đặt lại cài đặt của bạn nếu bạn chưa đăng nhập vào Chrome. Nếu đã đăng nhập vào Chrome, bạn sẽ thấy cài đặt thông thường của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?