Възстановяване на стандартните настройки на Chrome

Можете да възстановите настройките на браузъра Chrome по всяко време. Може да се наложи да направите това, ако инсталирани от вас приложения или разширения са ги променили без ваше знание. Запазените ви отметки и пароли няма да бъдат изчистени, нито променени.

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още и след това Настройки.
 3. В долната част кликнете върху Разширени.
  • Chromebook, Linux и Mac: Под Нулиране на настройките кликнете върху Възстановяване на настройките към първоначалните им стандартни стойности и след това Нулиране на настройките.
  • Windows: Под Нулиране на настройките и почистване кликнете върху Нулиране на настройките и след това Нулиране на настройките.

Със стъпките по-горе не се извършва пълно нулиране. Например някои настройки, като тези за шрифтове и достъпност, няма да се изтрият. За да създадете нов потребителски профил, добавете нов потребител в Chrome.

Какво се променя, когато възстановите настройките си 

В потребителския ви профил в Chrome следните настройките ще се върнат към стандартните стойности на всички устройства, на които сте влезли: 

Отстраняване на проблеми с нулирането

Менюто с настройки липсва или не се отваря

Ако менюто с настройки не се отваря или липсва, може да има проблем с Chrome. За да го отстраните, деинсталирайте браузъра, изтеглете го отново от google.com/chrome и пак го инсталирайте.

В случай че продължавате да срещате проблеми, възможно е да сте инсталирали програма, която променя настройките на Google Chrome. Научете повече за софтуера, извършващ нежелани промени в тях.

Браузърът Chrome е нулирал настройките ми

Понякога програмите, които инсталирате, могат да променят настройките на Chrome без ваше знание. От съображения за безопасност всеки път, когато стартирате браузъра, той проверява дали настройките ви са променени. Ако нещо не е наред с тях, Chrome автоматично ще възстанови първоначалните им стойности.

Настройки, които може да се нулират автоматично:

 • основна търсеща машина;
 • начална страница;
 • страници при стартиране;
 • фиксирани раздели;
 • разширения.

Настройките ви ще се нулират и ако не сте влезли в Chrome. Когато влезете в браузъра, пак ще виждате обичайните им стойности.