Bật hoặc tắt thông báo

Bạn có thể thiết lập Chrome để nhận thông báo, như nhắc nhở cuộc họp, từ trang web, ứng dụng và tiện ích.

Cách thức hoạt động của thông báo

Theo mặc định, Chrome sẽ thông báo mỗi khi trang web, ứng dụng hoặc tiện ích muốn gửi thông báo cho bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào.

Nếu đang duyệt web ở chế độ Ẩn danh, thì bạn sẽ không nhận được thông báo.

Cho phép hoặc chặn thông báo từ tất cả các trang web

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Thông báo
 6. Chọn chặn hoặc cho phép thông báo:
  • Chặn tất cả: Tắt Hỏi trước khi gửi.
  • Chặn một trang web: Bên cạnh "Chặn", hãy nhấp vào Thêm. Sau đó, nhập trang web rồi nhấp vào Thêm.
  • Cho phép một trang web: Bên cạnh "Cho phép", hãy nhấp vào Thêm. Sau đó, nhập trang web rồi nhấp vào Thêm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?