เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

คุณตั้งค่า Chrome ให้รับการแจ้งเตือนได้ เช่น การช่วยเตือนการประชุม การแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ แอป และส่วนขยาย

หากคุณเห็นป๊อปอัปหรือโฆษณา โปรดดูวิธีบล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัป

วิธีการทำงานของการแจ้งเตือน

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์ แอป หรือส่วนขยายต้องการส่งการแจ้งเตือน คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ

คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน

อนุญาตหรือบล็อกการแจ้งเตือนจากทุกเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 4. คลิกการแจ้งเตือน
 5. เลือกบล็อกหรืออนุญาตการแจ้งเตือนจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • อนุญาตหรือบล็อกทั้งหมด: เปิดหรือปิดเว็บไซต์ขออนุญาตเพื่อส่งการแจ้งเตือนได้
  • บล็อกเว็บไซต์: คลิกเพิ่มข้าง "บล็อก" ป้อนเว็บไซต์แล้วคลิกเพิ่ม
  • อนุญาตเว็บไซต์: คลิกเพิ่มข้าง "อนุญาต" ป้อนเว็บไซต์แล้วคลิกเพิ่ม
  • อนุญาตข้อความแจ้งแบบไม่ส่งเสียง: อนุญาตให้เว็บไซต์ขอให้ส่งการแจ้งเตือน จากนั้นคลิกใช้การส่งข้อความแบบไม่ส่งเสียง (บล็อกข้อความแจ้งเตือนไม่ให้รบกวนคุณ) คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหลังจากที่ไม่สนใจการแจ้งเตือนหลายรายการจากเว็บไซต์หนึ่งๆ หรือหากผู้ใช้คนอื่นมักไม่อนุญาตการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หนึ่งๆ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์แต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้ 
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน 
 3. เลือก "ดูข้อมูลเว็บไซต์" ล็อก
 4. ข้างการแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตจากเมนูแบบเลื่อนลง 
บล็อกป๊อปอัปจากเว็บไซต์บางเว็บ
หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์แต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้ 
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 6. หาเว็บไซต์นั้นในส่วน "อนุญาต"
 7. ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อก
หากเว็บไซต์นั้นไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกเพิ่มข้าง "บล็อก" ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ แล้วคลิกเพิ่ม หากต้องการบล็อกป๊อปอัปทั้งหมดจากเว็บไซต์ ให้ใช้รูปแบบ [*.]example.com
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร