เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน

คุณสามารถกำหนดให้ Chrome รับการแจ้งเตือนต่างๆ เช่น การช่วยเตือนการประชุม จากเว็บไซต์ แอป และส่วนขยายได้

วิธีการทำงานของการแจ้งเตือน

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์ แอป หรือส่วนขยายต้องการส่งการแจ้งเตือน คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ

หากคุณกำลังท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

อนุญาตหรือบล็อกการแจ้งเตือนจากทุกเว็บไซต์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกขั้นสูงที่ด้านล่าง
 4. ในส่วน "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย" ให้คลิกการตั้งค่าเว็บไซต์
 5. คลิกการแจ้งเตือน 
 6. เลือกบล็อกหรืออนุญาตการแจ้งเตือนจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • บล็อกทั้งหมด: ปิดถามก่อนส่ง
  • บล็อกเว็บไซต์ที่ต้องการ: ข้าง "บล็อก" ให้คลิกเพิ่ม ป้อนเว็บไซต์แล้วคลิกเพิ่ม
  • อนุญาตเว็บไซต์ที่ต้องการ: ข้าง "อนุญาต" ให้คลิกเพิ่ม ป้อนเว็บไซต์แล้วคลิกเพิ่ม
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร