ใช้การแจ้งเตือนเพื่อรับการเตือน

คุณตั้งค่า Chrome ให้รับการแจ้งเตือนได้ เช่น การช่วยเตือนการประชุม การแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ แอป และส่วนขยาย

หากคุณเห็นป๊อปอัปหรือโฆษณา โปรดดูวิธีบล็อกหรืออนุญาตป๊อปอัป

วิธีการทำงานของการแจ้งเตือน

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งที่เว็บไซต์ แอป หรือส่วนขยายต้องการส่งการแจ้งเตือน คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้ทุกเมื่อ

เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ที่มีการแจ้งเตือนที่แทรกหรือทำให้เข้าใจผิด Chrome จะบล็อกการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและแนะนำให้คุณบล็อกการแจ้งเตือนเหล่านี้ต่อไป

คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหากท่องเว็บในโหมดไม่ระบุตัวตน

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้น

 1. เปิด Chrome Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น การแจ้งเตือน
 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
  • วิธีบล็อกเว็บไซต์ 
   1. คลิกเพิ่มที่อยู่ถัดจาก "ไม่อนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน"
   2. ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์
   3. คลิกเพิ่ม
  • วิธีอนุญาตเว็บไซต์ 
   1. คลิกเพิ่มที่อยู่ถัดจาก "อนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือน"
   2. ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์
   3. คลิกเพิ่ม
  • วิธีอนุญาตข้อความแจ้งแบบไม่มีการแจ้งเตือน(บล็อกข้อความแจ้งเตือนไม่ให้รบกวนคุณ) 
   1. อนุญาตให้เว็บไซต์ขอส่งการแจ้งเตือน
   2. คลิกใช้การส่งข้อความแบบไม่มีการแจ้งเตือน (บล็อกข้อความแจ้งเตือนไม่ให้รบกวนคุณ) คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนหลังจากที่ไม่สนใจการแจ้งเตือนหลายรายการจากเว็บไซต์หนึ่งๆ หรือหากผู้ใช้คนอื่นมักไม่อนุญาตการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์หนึ่งๆ
สําคัญ: หากคุณอนุญาตการแจ้งเตือนสําหรับเว็บไซต์ที่ Chrome ทําเครื่องหมายว่ามีการละเมิดหรือทําให้เข้าใจผิด Chrome อาจบล็อกการแจ้งเตือนเหล่านั้นและกําหนดให้เว็บไซต์ขอการให้สิทธิ์ส่งข้อความ Push คุณเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่ออนุญาตการแจ้งเตือนได้
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือน
หากคุณต้องการรับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์แต่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่เว็บไซต์ที่ต้องการรับการแจ้งเตือน
 3. เลือก "ดูข้อมูลเว็บไซต์" ล็อก
 4. ข้างการแจ้งเตือน ให้เลือกอนุญาตจากเมนูแบบเลื่อนลง
บล็อกป๊อปอัปจากบางเว็บไซต์
หากคุณได้รับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์แต่ไม่ได้ต้องการรับการแจ้งเตือน ให้ทําดังนี้
 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย จากนั้น การตั้งค่าเว็บไซต์ จากนั้น ป๊อปอัปและการเปลี่ยนเส้นทาง
 4. ค้นหาเว็บไซต์ในส่วน "ได้รับอนุญาตให้ส่งป๊อปอัปและใช้การเปลี่ยนเส้นทาง"
 5. ที่ด้านขวาของเว็บไซต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บล็อก
หากเว็บไซต์นั้นไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกเพิ่มข้าง "บล็อก" ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์ แล้วคลิกเพิ่ม หากต้องการบล็อกป๊อปอัปทั้งหมดจากเว็บไซต์ ให้ใช้รูปแบบ [*.]example.com
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
237
false
false