Använda aviseringar

Du kan konfigurera Chrome så att du får aviseringar från webbplatser, appar och tillägg, till exempel påminnelser om möten.

Läs mer om hur du blockerar eller tillåter popup-fönster om sådana fönster eller annonser öppnas.

Så här fungerar aviseringar

Som standard får du ett meddelande i Chrome när en webbplats, en app eller ett tillägg försöker skicka aviseringar. Den här inställningen går att ändra när som helst.

När du besöker webbplatser med påträngande eller vilseledande aviseringar blockerar Chrome automatiskt aviseringar och rekommenderar att du fortsätter att blockera dem.

Om du surfar privat får du inga aviseringar.

Ändra standardinställningarna för aviseringar

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Webbplatsinställningar följt av Aviseringar.
 4. Välj den standardinställning du vill ha.
  • Blockera en webbplats:
   1. Klicka på Lägg till bredvid Får inte skicka aviseringar.
   2. Ange webbplatsens adress.
   3. Klicka på Lägg till.
  • Tillåta en webbplats:
   1. Klicka på Lägg till bredvid Får skicka aviseringar.
   2. Ange webbplatsens adress.
   3. Klicka på Lägg till.
  • Tillåta diskretare aviseringar:
   1. Tillåt att webbplatser ber om att få skicka aviseringar.
   2. Klicka på Få mer diskreta meddelanden.
    • Då slutar du att få aviseringar. Du kan fortfarande bli ombedd att tillåta aviseringar på en webbplats, men inget popup-meddelande visas. I stället visas bara en klockikon bredvid webbplatsens adress. Du kan klicka på klockan för att ge åtkomst.

Tips!

 • Om du tillåter aviseringar för en webbplats vars innehåll Chrome har markerat som otillåtet eller vilseledande kan Chrome blockera dessa aviseringar och kräva att webbplatsen begär tillåtelse igen. Du kan ändra inställningen och tillåta aviseringar.
 • Då och då blir du påmind om att granska beviljade aviseringsbehörigheter i Chrome.
Åtgärda problem med aviseringar
Gör så här om du vill få aviseringar från en webbplats men inte får dem:
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna webbplatsen som du vill få aviseringar från.
 3. Klicka på Visa information om webbplatsen Default (Secure).
 4. Aktivera Aviseringar om du vill tillåta aviseringar.

Tips! När en webbplats anses vara störande kan Chrome automatiskt ta bort behörigheten att skicka aviseringar och kräva att webbplatsen begär tillstånd igen. Om du vill ångra detta navigerar du till webbplatsen, klickar på Blockerade aviseringar och återaktiverar aviseringarna i meddelandet.

Blockera popup-fönster på en webbplats
Om du får aviseringar från en webbplats som du inte vill ha:
 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Integritet och säkerhet följt av Webbplatsinställningar följt av Popup-fönster och omdirigeringar.
 4. Leta reda på webbplatsen under Får öppna popup-fönster och använda omdirigering.
 5. Klicka på Mer Mer till höger om webbplatsen följt av Blockera.
Om webbplatsen inte finns med klickar du på Lägg till bredvid Får inte öppna popup-fönster eller använda omdirigering. Ange webbplatsens webbadress och klicka på Lägg till. Med mönstret [*.]example.com täcks alla popup-fönster på hela webbplatsen in.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny