Включване или изключване на известията

Можете да настроите Chrome така, че да получавате известия, например напомняния за срещи, от уебсайтове, приложения и разширения.

Ако се показват изскачащи прозорци или реклами, научете как да блокирате или да разрешите изскачащите прозорци.

Как работи функцията за известия

По подразбиране Chrome ви сигнализира винаги когато уебсайт, приложение или разширение искат да ви изпращат известия. Можете да промените тази настройка по всяко време.

Ако сърфирате в режим „инкогнито“, няма да получавате известия.

Разрешаване или блокиране на известията от всички сайтове

 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ и след това Настройки.
 3. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за сайта.
 4. Кликнете върху Известия.
 5. Изберете да блокирате или разрешите известията:
  • Разрешаване или блокиране на всички: Включете или изключете настройката Сайтовете могат да извеждат подкани за изпращане на известия.
  • Блокиране на даден сайт: До „Блокиране“ кликнете върху Добавяне. Въведете адреса на сайта и кликнете върху Добавяне.
  • Разрешаване на даден сайт: До „Разрешаване“ кликнете върху Добавяне. Въведете адреса на сайта и кликнете върху Добавяне.
  • Разрешаване на по-малко натрапчиви подкани за известия: Разрешете на сайтовете да извеждат запитване за изпращане на известия, след това кликнете върху Използване на по-малко натрапчиви съобщения (подканите за известия се блокират, така че да не ви прекъсват). Няма да получавате известия, след като пренебрегнете няколко от даден сайт или ако другите потребители обикновено не разрешават известия от съответния сайт.
Отстраняване на проблеми с известията
Ако искате да получавате известия от даден сайт, но те не се показват: 
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Посетете сайта, от който искате да получавате известия. 
 3. Изберете иконата за преглед на информацията за сайта Заключване.
 4. До „Известия“ изберете Разрешаване от падащото меню. 
Блокиране на изскачащите прозорци от даден сайт
Ако искате да получавате известия от даден сайт, но те не се показват: 
 1. Отворете Chrome на компютъра си.
 2. Горе вдясно кликнете върху „Още“ Още.
 3. Кликнете върху Настройки.
 4. Под „Поверителност и сигурност“ кликнете върху Настройки за сайта.
 5. Кликнете върху Изскач. прозорци и пренасочвания.
 6. Потърсете съответния сайт под „Разрешаване“.
 7. Вдясно от сайта кликнете върху „Още“ Още и след това Блокиране.
Ако сайтът не е посочен, кликнете върху Добавяне до „Блокиране“. Въведете уеб адреса му, след което кликнете върху Добавяне. За да приложите настройката за всички изскачащи прозорци от сайта, използвайте образеца [*.]example.com.