Bật hoặc tắt thông báo

Bạn có thể thiết lập Chrome để nhận thông báo (như lời nhắc cho cuộc họp) từ các trang web, ứng dụng và tiện ích.

Nếu bạn thấy quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên, hãy tìm hiểu cách chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên.

Chrome không nhận thông báo trên iPhone hoặc iPad của bạn. Nếu nhận được bất kỳ cảnh báo nào của Chrome, thì có thể bạn đã bật cửa sổ bật lên.

Cách tắt cửa sổ bật lên:

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Chrome Chrome.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
  3. Nhấn vào mục Cài đặt nội dung sau đó Chặn cửa sổ bật lên.
  4. Bật tùy chọn “Chặn cửa sổ bật lên”.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?