Bật hoặc tắt thông báo

Bạn có thể thiết lập Chrome để nhận thông báo (như lời nhắc cho cuộc họp) từ các trang web, ứng dụng và tiện ích.

Nếu bạn thấy quảng cáo hoặc cửa sổ bật lên, hãy tìm hiểu cách chặn hoặc cho phép cửa sổ bật lên.

Cách hoạt động của thông báo

Theo mặc định, Chrome sẽ thông báo mỗi khi trang web, ứng dụng hoặc tiện ích muốn gửi thông báo cho bạn. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này bất cứ lúc nào.

Khi bạn duyệt xem các trang web có thông báo xâm nhập hoặc gây hiểu lầm, Chrome sẽ tự động chặn cũng như khuyên bạn nên tiếp tục chặn các thông báo này.

Nếu đang duyệt web ở Chế độ ẩn danh, bạn sẽ không nhận được thông báo.

Cho phép hoặc chặn thông báo từ tất cả các trang web

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 4. Nhấp vào Thông báo.
 5. Chọn chặn hoặc cho phép thông báo:
  • Cho phép hoặc Chặn tất cả: Bật hoặc tắt tùy chọn Các trang web có thể xin phép gửi thông báo.
  • Chặn một trang web: Bên cạnh "Chặn", hãy nhấp vào Thêm. Nhập trang web đó rồi nhấp vào Thêm.
  • Cho phép một trang web: Bên cạnh "Cho phép", hãy nhấp vào Thêm. Nhập trang web đó rồi nhấp vào Thêm.
  • Cho phép gửi thông báo theo cách nhẹ nhàng hơn: Cho phép các trang web xin phép gửi thông báo, sau đó nhấp vào Dùng thông báo nhẹ nhàng hơn (chặn thông báo bật lên làm phiền bạn). Bạn sẽ không nhận được thông báo của một trang web sau khi bỏ qua nhiều thông báo của trang web đó, hoặc nếu những người dùng khác thường không cho phép trang web đó gửi thông báo.
Quan trọng: Nếu bạn cho phép một trang web mà Chrome đã đánh dấu là vi phạm hoặc gây hiểu lầm gửi thông báo cho bạn, thì Chrome có thể chặn những thông báo đó và yêu cầu trang web nói trên xin bạn cấp quyền để gửi thông báo đẩy. Bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt này để cho phép trang web gửi thông báo cho mình.
Khắc phục các vấn đề xảy ra với thông báo
Nếu bạn không nhận được thông báo của một trang web mà bạn muốn nhận, hãy làm như sau:
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Truy cập vào trang web bạn muốn nhận thông báo.
 3. Chọn biểu tượng Xem thông tin trang web Khóa.
 4. Bên cạnh mục Thông báo, hãy chọn Cho phép trong trình đơn thả xuống.
Chặn cửa sổ bật lên của một trang web
Nếu bạn nhận được thông báo của một trang web nhưng không muốn nhận nữa, hãy làm như sau:
 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", hãy nhấp vào Cài đặt trang web.
 5. Nhấp vào Cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng.
 6. Trong danh sách "Cho phép", hãy tìm trang web bạn muốn.
 7. Ở bên phải trang web đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêmsau đó Chặn.
Nếu trang web đó không có trong danh sách, bên cạnh tùy chọn "Chặn", hãy nhấp vào Thêm. Nhập địa chỉ web của trang web, sau đó nhấp vào Thêm. Để chặn tất cả cửa sổ bật lên trên trang web đó, hãy nhập theo mẫu [*.]example.com.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false